dimarts, d’octubre 30, 2007

Sun Microsystems vol implantar el Java estàndard en els dispositius mòbils en detriment del Java ME

La mesura ha estat comentada informalment, però sembla que marca el camí que seguirà Sun en un futur proper amb el seu llenguatge de programació.

Els dispositius mòbils com ara telèfons i PDA's són cada dia més potents pel que fa al seu maquinari i el seu programari, incloent-hi el sistema operatiu. I Sun vol aprofitar aquesta circumstància per homologar les seves dues línies de Java (SE, Standard Edition, per a ordinadors, i ME, Micro Edition, per a dispositius mòbils) i convertir-les en una de sola, l'estàndard, per a tota mena de dispositius.

Aquest moviment de Sun Microsystems implica que les aplicacions creades per als ordinadors de sobretaula es podran executar sense canvis addicionals en dispositius mòbils... o almenys, això és el que dicta la teoria i la màxima de Java (compilar un cop, executar molts). Naturalment, a la pràctica això queda rescindit a les aplicacions que consumeixin fins a un cert nivell de recursos... i és que si bé els terminals de telefonia mòbil han avançat molt, encara no són tan homologables als ordinadors...

Les declaracions sobre això van ser realitzades per James Gosling, conegut popularment com el "pare de Java" per haver creat aquest llenguatge de programació i una de les persones clau de Sun Microsystems. Gosling va afegir que el canvi es realitzarà gradualment, a mesura que la potència dels terminals mòbils i el mercat ho permeti.

Un avantatge que comportarà aquest canvi serà la desaparició de la relativa fragmentació que existeix avui en dia amb les aplicacions Java per a telèfons mòbils. Tot i que com he afirmat abans, el lema de Java és "Compilar un cop, executar en qualsevol màquina", el fet cert és que de molts programes se'n necessiten versions específiques adaptades a un model concret o família de telèfons mòbils, i que són incompatibles amb altres terminals. La substitució de Java ME per Java SE acabarà, presumiblement, amb aquest problema.

Per a la tranquil·litat dels programadors que treballen amb l'actual Micro Edition de Java, és possible afirmar que aquesta versió encara subsistirà uns quants anys al mercat, degut principalment al gran nombre de terminals que la inclouen i la inclouran en el futur proper, a la quantitat de programari desenvolupat que cal migrar i a la lenta implantació que es preveu de Java SE en els telèfons.

Més informació:

Article a CNET News
http://www.news.com/8301-13580_3-9800679-39.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1_3-0-20