dissabte, d’octubre 20, 2007

L'OSI anuncia l'aprovació de les llicències presentades per Microsoft

La companyia de Redmond aconsegueix que dues de les seves llicències siguin oficialment acceptades com a vàlides per protegir programes lliures.

L'Open Source Initiative (OSI), organització encarregada de promoure l'ús del programari lliure a nivell mundial i vetllar per la seva salut, ha anunciat l'aprovació dels textos de dues llicències presentades per Microsoft com a vàlides per donar suport a projectes de programari lliure.

Les llicències són la Microsoft Public License (Ms-PL) i la Microsoft Reciprocal License (Ms-RL). La decisió ha estat presa per majoria al comitè executiu de l'organització en complir ambdós textos amb els 10 punts necessaris per ser considerats com a llicències lliures.

A la nota en la qual l'OSI anuncia l'aprovació de les llicències s'esmenta especialment el fet que fins ara el diàleg entre les dues parts (Microsoft i la mateixa OSI) havia estat problemàtic per diversos motius, però per a aquest tràmit s'ha mantingut un diàleg fluid, continuat i sense tensions. També es posa èmfasi en aclarir que en cap moment i sota cap pretext la multinacional de Redmond ha sol·licitat un tracte especial per ser qui és, i que tampoc aquest li ha estat concedit.

Fa unes quantes setmanes, el president emèrit de l'OSI, Eric S. Raymond, va fer unes dures declaracions contra Microsoft, mostrant-se en un principi favorable a valorar les llicències proposades per la companyia de Bill Gates per elles soles, és a dir, pel text de la llicència sense prejutjar-les pel seu origen. Però, veient l'actitud de Microsoft en tot l'assumpte de l'estandardització de l'Open XML, Raymond es va inclinar per una postura de rebuig frontal. Finalment, la seva postura no ha influït en la decisió del comitè executiu de l'OSI.

No deixa de resultar paradoxal que Microsoft, una companyia que ha carregat diverses vegades contra el programari lliure, posseeixi ara dues llicències que permeten, precisament, la creació de programes sota aquesta filosofia de distribució. Probablement aquest moviment sigui degut a la intenció per part de la companyia de Redmond de captar més desenvolupadors per a les seves comunitats vinculades a un llenguatge de programació o plataforma tecnològica concreta, i que està potenciant actualment a Internet. Aquestes comunitats es nodreixen de molts programadors independents que abracen la filosofia del programari lliure, i que a partir d'ara podran continuar fent-ho sense deixar d'usar les eines proporcionades per Microsoft.

De moment, la companyia no ha emès cap comunicat sobre això.

Més informació:

veredicte de la OSI
http://opensource.org/node/207

Text de les llicències aprovades:

Microsoft Public License (Ms-PL)
http://opensource.org/licenses/ms-pl.html

Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)
http://opensource.org/licenses/ms-rl.html