dilluns, d’octubre 01, 2007

La suite ofimàtica en línia de Google creix i s'enriqueix amb l'addició d'un programari de presentacions

Permet a diversos usuaris treballar conjuntament sobre una mateixa presentació i elimina la necessitat de dependre d'un programa concret a l'ordinador en el qual s'hi executarà el passi de diapositives, però a canvi no ofereix tanta varietat i riquesa d'efectes com els principals programes que s'instal·len de forma nativa.

Després de fer públiques les seves eines de processador de textos i full de càlcul en línia, el pas lògic per a Google Docs i Google Apps (la primera la versió gratuïta i la segona la de pagament) era afegir al seu conjunt una aplicació de presentacions a l'estil PowerPoint, precisament el que ha fet aquests dies.

La mateixa Google adverteix que el programari es troba encara i malgrat la seva obertura al públic en un estadi incipient de construcció, pel que veurem novetats durant les properes setmanes en aquesta aplicació. De fet, i durant les primeres proves que vaig fer per a la redacció d'aquest article, en intentar crear una presentació en blanc per treballar amb ella, el sistema només aconseguia retornar-me una pàgina d'error en l'aplicació.

A l'hora de parlar de programari de presentacions ens trobem amb tres formats de fitxer àmpliament usats: OpenDocument (.ODP), PowerPoint clàssic (.PPT) i Open XML (.PPTX). El primer, com a part d'un format lliure, obert i estandarditzat, és emprat per diverses suites ofimàtiques com OpenOffice, KOffice o la nova suite d 'IBM Lotus Symphony, mentre que els dos últims formen part de l'estàndard de facto que constitueix la suite ofimàtica Office de Microsoft, malgrat que el darrer de tots es pot convertir en tot un estàndard dins de poc temps.

Per ser realment pràctic i utilitzable, el programari de Google ha de mostrar compatibilitat amb algun o tots aquests formats, i de fet és compatible amb només un d'ells, el de PowerPoint clàssic emprat des de les versions més antigues fins a la penúltima d'aquest programa. Google Presentations pot importar fitxers en format .PPT i .PPS .

L'entorn de treball no és exactament similar al d'aplicacions com PowerPoint, veient-se naturalment constret per les possibilitats que actualment proporciona l'entorn web i que també obliguen a retallar les funcionalitats ofertes per les altres dues aplicacions del paquet en nom d'una major velocitat de funcionament fins i tot amb connexions lentes a la Xarxa.

Les presentacions no només es poden crear i editar en línia, si no que també poden ser presentades d'aquesta forma, convertint a Google Presentations en una eina molt útil per a ponents en tota mena de conferències, ja que recordem que gairebé tots els navegadors web incorporen un mode de pantalla completa que està disponible mitjançant la pulsació d'una tecla (habitualment F11), amb el que executar la nostra presentació des de la mateixa web no hauria de ser un gran problema. A més, no haurem d'instal·lar cap programari ni patir sobre si la sortida d'imatges es realitzarà pel canal correcte o la versió de l'aplicació és l'adequada per a visualitzar tots els continguts. Això si, en aquest darrer sentit (el dels continguts) juntament amb els efectes de tota mena que podem afegir a les nostres diapositives, quedarem força llastats.

En definitiva, Google Presentations aporta una sèrie d'interessants avantatges al mateix temps que alguns inconvenients inherents a la seva naturalesa d'aplicació web i, per tant, avui en dia no tan completa com els programes que s'instal·len de forma nativa a l'ordinador.

L'enfocament de Google per a aquest producte és la col·laboració entre diversos usuaris a través d'Internet per construir i modificar conjuntament una presentació.

Més informació:

Nota de premsa de Google
http://www.google.com/intl/en/press/annc/docspresentations.html

Google Docs
http://docs.google.com/