dilluns, de setembre 24, 2007

QNX obre el codi font del seu kernel Neutrino

Aquesta obertura no es realitzarà sota la GPL, si no amb un model híbrid que permetrà realitzar desenvolupaments de codi tancat sobre la base del nucli de QNX.

QNX és el nom d'una companyia informàtica i també del sistema operatiu desenvolupat per aquesta i que està basat en una estructura del tipus anomenat microkernel, que consisteix en un nucli (kernel) molt petit que només proporciona unes funcionalitats molt mínimes als programes que funcionen sobre ell, i que d'aquesta forma es veuen obligats a implementar la resta de funcionalitats.

QNX té el seu principal camp d'operacions en el sector dels dispositius encastats, ja que aquests habitualment disposen d'escassos recursos de maquinari, pel què una estructura d'aquesta mena permet al sistema operatiu i al programari que s'executa sobre ell implementar i córrer el mínim necessari. Fins ara, aquest sistema operatiu estava disponible únicament sota llicència comercial.

L'obertura de codi es fa sota l'empara d'una llicència dual, que permet el seu ús per a aplicacions no comercials en codi obert però també per a aplicacions comercials que continuaran pagant royalties a la companyia. Els qui es beneficiaran del model lliure (segons confirma QNX) són membres d'institucions educatives, desenvolupadors en codi obert i altres col·lectius semblants.

Aquelles persones o entitats que emprin el codi font lliure també podran optar per oferir les seves modificacions lliurement a la comunitat o bé mantenir-les privades, quelcom inconcebible sota la llicència GPL.

Els mateixos desenvolupadors també podran contribuir al creixement del propi QNX aportant el codi font que vagin construint, formant d'aquesta manera una comunitat semblant a la què es reuneix al voltant d'altres projectes de codi lliure com poden ser openSUSE o Fedora, tot i que salvant les diferències pel què fa al model de llicència sota la que es troba aquest programari.

El codi alliberat abraça el microkernel Neutrino, la llibreria C base i una sèrie de paquets de suport per a diverses arquitectures de maquinari. L'alliberament s'ha fet efectiu en un portal creat en el popular lloc web SourceForge (literalment, la forja de codi font), que també acull molts projectes de programari lliure.

En aquest lloc, i a més del codi font de Neutrino, s'hi poden trobar eines per aprofitar aquest codi font com l'entorn integrat (IDE) Momentics.

Més informació:

Nota de premsa de QNX
http://www.qnx.com/news/pr_2471_1.html

Foundry27, el lloc a SourceForge de QNX
http://community.qnx.com/sf/sfmain/do/home