dimecres, de setembre 26, 2007

Alliberat Gnome 2.20

Recerca d'escriptori integrada en el quadre de diàleg d'escollir un fitxer, novetats en el client de correu Evolution i en el programa de calendari, millora de la navegació entre col·leccions d'imatges o millores per a la gestió d'energia en portàtils són algunes de les novetats que presenta la darrera versió del popular entorn d'escriptori per a GNU/Linux.

La Fundació Gnome ha presentat la versió 2.20 del popular entorn d'escriptori per a Unix/Linux Gnome, que juntament amb KDE equipa a la major part de les distribucions del sistema del pingüí, malgrat que darrerament està conquerint a un nombre de desenvolupadors i responsables de distros cada cop més gran. Així, podem veure que Gnome és l'únic entorn d'escriptori inclòs per defecte en distribucions tan importants com Debian o Ubuntu, i el recomanat per altres com openSUSE.

Principals novetats

El tauler de control ha estat completament renovat en funcionalitat i aspecte, acostant-lo més des del format semblant al Mac OS X que presentava abans, al què presenta Windows. També s'ha reduït el nombre d'ítems de preferències disponibles per a simplificar la seva gestió amb vista a usuaris novells.

A partir d'ara, el quadre de diàleg de selecció de fitxer mostra els arxius oberts més recentment, a més de permetre l'ús de sistemes de recerca d'escriptori com Bagle facilitant d'aquesta manera poder buscar un arxiu sense haver d'abandonar l'aplicació amb la qual estem treballant.

Una experiència desagradable per la qual un bon nombre d'usuaris de Linux han passat és que en intentar reproduir un contingut multimèdia, el programari de reproducció l'hagi informat que manquen els còdecs adequats instal·lats en el sistema. I ja està, "espavila't" a buscar-los i instal·lar-los... Això és així degut a les restriccions de llicència imposades sobre determinats còdecs o en certs països.

A partir d'ara, i si no es troba el còdec adequat per al contingut que s'està intentant reproduir, el programari avisarà d'aquesta circumstància a l'usuari i li oferirà la possibilitat de buscar aquest còdec i instal·lar-lo de forma automàtica a través d'Internet, quelcom que és molt més còmode i simple per a usuaris novells i que pot representar un bon pas endavant per a què Linux es faci un forat significatiu entre les màquines desktop.

El client de correu Evolution està dotat en aquesta nova versió d'una interessant funcionalitat: si escrivim la paraula "adjunt" (en anglès attachment) en un missatge però no li adjuntem cap fitxer, el programa presentarà un quadre de diàleg advertint-nos d'aquesta circumstància. Desconec si aquesta curiosa però pràctica funció ha estat traduïda a més llengües a banda de l'anglesa.

També referent a Evolution, a partir d'ara veurem una notificació en el panell que Gnome disposa per mostrar missatges i icones de programes residents a la banda dreta de la barra superior, que ens avisarà cada cop que ens arribi un nou missatge de correu.

Si volem moure la nostra configuració de correu i els missatges que hem rebut i enviat, ara la migració és molt més fàcil gràcies a un nou assistent que també podrem emprar per a realitzar còpies de seguretat del nostre correu.

La pulsació de la tecla espaiadora ens permet a partir d'ara obtenir una vista ràpida del correu no llegit que tinguem en totes les carpetes del programa.

Evince, el visualitzador de documents emprat principalment com a substitut de l'Adobe Reader per visualitzar PDF's és ara compatible amb documents PDF interactius, fet que permet omplir els formularis inclosos en aquest tipus de documents per després salvar-los o imprimir-los. Això és molt pràctic a l'hora de treballar amb documentació oficial procedent de governs i institucions, que molts cops empren aquest mateix format per a proporcionar formularis i impresos oficials als ciutadans.

A més, Evince també s'ha fet més ràpid en el renderitzat i impressió de la pàgina.

Per als administradors, les eines de gestió de perfils han millorat. Quan creem un nou perfil, s'inicia de manera automàtica una nova sessió de Gnome dins d'una finestra de l'escriptori, amb la qual podem provar i manipular tots els paràmetres del perfil que estem creant mentre realitzem el procés.

Posteriorment, els perfils creats poden ser fàcilment copiats a altres màquines. A més, en ells també podem manipular determinades preferències de la suite ofimàtica lliure OpenOffice.

Altres modificacions realitzades a l'entorn són:

- La versió de les llibreries GTK+ emprada ha estat actualitzada a la 2.12 .
- Evolution permet escollir el plug-in anti-spam que vulguem (SpamAssassin o BogoFilter). El mateix client de correu electrònic també millora la seva compatibilitat amb servidors Exchange.
- El visualitzador d'imatges, eog, és ara més ràpid i estable.
- El reproductor de vídeo Totem millora el seu plug-in per a continguts "encastats" (embedded) en pàgines web, permetent a partir d'ara reproducció a pantalla completa.
- Tomboy, el programari per a prendre notes a l'estil post-it és capaç ara de sincronitzar-se amb un servidor remot per actualitzar les anotacions.
- Gedit, l'editor de textos tipus Notepad del Gnome, suporta ara l'acoloriment de sintaxi per a llenguatges com PHP i Ruby.
- Quan veiem les propietats d'una unitat de disc, el quadre de diàleg ens mostra un diagrama en forma de pastís en el qual hi podem veure l'espai ocupat i el que ens queda lliure en aquest disc.
- El gestor de fitxers empra les metadades que la càmera inclou a les fotografies per fer una previsualització correcta, per exemple rotant-ne la imatge quan calgui.
- L'applet de gestió de bateries per a portàtils ha estat millorat i ara fins i tot és capaç de reconèixer models de bateries que han estat retirades pels seus fabricants per problemes de sobreescalfament.
- Ja no haurem d'esperar a entrar en el nostre compte per veure l'entorn en l'idioma que vulguem, doncs s'ha implementat un desplegable de selecció d'idioma a la pantalla d'entrada del GDM, de manera que podrem veure aquest element en la llengua que vulguem.
- Les utilitats d'accessibilitat per a persones amb alguna discapacitat visual ofereixen a partir d'ara suport per a aplicacions populars com OpenOffice, Firefox, Thunderbird o Pidgin (l'antic Gaim).
- Millorades les eines per a programadors com el dissenyador d'interfícies Glade.

Més informació:

Gnome
http://www.gnome.org/

Novetats de la versió 2.20
http://www.gnome.org/start/2.20/notes/en/