dimecres, de setembre 19, 2007

VMware obre el codi font de les seves eines per a màquines virtuals

Els principals productors de distribucions Linux del mercat ja han manifestat el seu suport a VMware i la integració d'aquestes eines en els seus productes.

En el marc de la VMworld 2007 que es celebra a San Francisco (Califòrnia, Estats Units), la companyia especialitzada en solucions de virtualització ha anunciat l'obertura del codi font de les seves VMware Tools, una sèrie d'eines que s'instal·len en el sistema virtualitzat per tal de millorar el seu rendiment i funcionalitat. L'alliberament d'aquest codi font es realitza sota el nom d'Open Virtual Machine Tools, i s'acull a la popular GPL en la seva versió 2.

Amb aquesta iniciativa, VMware espera poder integrar el seu sistema de virtualització en les distribucions GNU/Linux d'un major nombre de fabricants, així com començar "l'assalt" a un major nombre de sistemes operatius per millorar la seva funcionalitat un cop virtualitzats, malgrat que el nombre i la varietat de sistemes que suporta oficialment el programari de la companyia és molt alt.

El motiu més probable d'aquest moviment és la pressió que sobre VMware està exercint Xen, un dels seus principals rivals i que des de fa poc ha estat integrat en el nucli del sistema operatiu del pingüí de forma nativa. D'aquesta manera, molts usuaris de sistemes de virtualització la prioritat dels quals sigui Linux, poden decantar-se per Xen en ser una eina integrada i que ja ve instal·lada per defecte amb el sistema, una actitud que VMware ha de i vol evitar.

Els productes de virtualització de VMware per a sistemes host inclouen Linux entre els sistemes operatius per als quals estan disponibles, a més de Windows i recentment Mac OS X.

A la mateixa nota de premsa en què VMware ha anunciat aquesta iniciativa, també ha afirmat que està col·laborant amb importants fabricants de solucions Linux com són Red Hat, Novell o Ubuntu per tal d'integrar les Open Virtual Machine Tools en el procés d'instal·lació de les seves respectives distribucions.

De moment, el material alliberat consisteix en mòduls del kernel de Linux i programes per a l'espai d'usuari (user-space) per a tots els sistemes operatius de tipus Unix suportats per VMware com a sistemes guest (és a dir, virtualitzats). Les funcions que proporcionen aquestes aplicacions són l'intercanvi de fitxers entre el sistema host i els guest, la millora en la gestió de la memòria i el rendiment de la xarxa, i protocols i mecanismes de comunicació entre el sistema host i els sistemes guest i entre tots els guest.

Més informació:

Open Virtual Machine Tools
http://open-vm-tools.sourceforge.net/

Nota de premsa de VMware
http://www.vmware.com/company/news/releases/tools.html