dissabte, de juny 09, 2007

Google, un altre contendent en el front de les RIA

Google Gears és programari lliure i proporciona als programadors funcionalitats offline que habitualment només es poden usar en línia.

Aprofitant el marc que li proporcionava el primer Google Developer Day (Dia del desenvolupador o del programador), la companyia del cèlebre cercador va presentar la seva proposta de plataforma RIA (Rich Internet Application) que permet l'execució d'aplicacions en línia o offline dins d'un navegador web.

Google Gears consisteix en una extensió per al nostre navegador que permet l'execució d'aplicacions dins de la finestra del navegador però sense necessitat de què la màquina amb la qual treballem estigui connectada a Internet.

No és el primer entorn d'aquesta mena que permet que les aplicacions RIA s'executin offline; la plataforma Flex d'Adobe o la Silverlight de Microsoft són dos exemples més d'aquest tipus de toolkits. I és que, sense cap mena de dubte, el futur de les aplicacions informàtiques està a Internet a través del navegador, però el problema actualment és que la connexió a la Xarxa no és omnipresent, per la qual cosa el funcionament offline és, a dia d'avui, imprescindible.

Tècnicament, i segons podem llegir a la pàgina web de Gears, el què fa aquest toolkit és proporcionar funcionalitat offline a una sèrie d'APIs Javascript com la d'emmagatzemar i servir recursos per a les aplicacions de forma local o emmagatzemar la informació en una base de dades relacional a la màquina local.

El run-time Google Gears està disponible per a les plataformes Windows, Mac OS X i Linux. Per al sistema operatiu de Microsoft requereix tenir instal·lades les versions XP o Vista. Per a la plataforma d'Apple exigeix una versió 10.2 o superior del sistema, i per a Linux hem de comptar amb glibc 2.3.5 o superior i libstdc++5. Els navegadors suportats són l'Internet Explorer 6 o superior de Microsoft i el Mozilla Firefox 1.5 o superior.

Google Gears és programari lliure, i de moment -de la mateixa manera que molts altres productes de Google- es troba encara en fase beta de desenvolupament que pot descarregar-se des de la web. La companyia del cercador espera comptar amb la revisió i aportacions de la comunitat de desenvolupadors abans de llançar el producte definitiu.

Google també va aprofitar l'avinentesa per reafirmar el seu compromís amb el programari lliure, afirmant que seguirà alliberant productes per als programadors coberts per aquesta filosofia de treball.

Més informació:

Google Gears
http://gears.google.com/