dissabte, de juny 09, 2007

Alliberada la primera alpha de l'OpenOffice.org natiu per al Mac OS X

Aquest llançament és el preludi per a la primera versió de la suite ofimàtica lliure que funcionarà en Mac OS X sense necessitar el servidor de X-Windows.

Una versió funcional de l'OpenOffice.org per als ordinadors Apple Macintosh que no necessités del servidor gràfic X11 (inclòs amb el Mac OS X 10.4 i descarregable gratuïtament per a versions anteriors del sistema) per executar-se era un sant greal que es buscava des de feia temps en el marc del projecte mare, però que fins ara no s'havia aconseguit si deixem de banda algun intent per part de companyies de programari alienes a OpenOffice.org .

I és que, actualment, el panorama ofimàtic per als Macs es divideix entre la versió de l'Office de Microsoft per a aquesta plataforma (majoritari) i Apple Works. No és que l'OpenOffice no fos usat, però les dificultats d'instal·lació per a un usuari principiant que no disposés de l'entorn X11 ja instal·lat en el seu sistema juntament amb la lentitud que suposa l'execució d'aquest programari (ja de per si lent, però més si comptem que també s'ha executar el servidor gràfic), han minat fins ara la seva adopció.

La compilació alpha de l'OpenOffice.org per a Mac OS X nativa de l'entorn Aqua ja es pot descarregar i usar tot i que encara està incompleta. Així, per exemple, es coneixen les següents fallades:

- El sistema d'impressió no funciona, pel què no es pot imprimir cap document generat amb el paquet
- L'exportació a PDF pot deixar el text formatat incorrectament
- L'operació de copiar i enganxar no funciona del tot
- El programa donarà un error així que en sortim
- Impress no reconeix múltiples monitors

Evidentment, tots aquests problemes s'aniran solucionant a mesura que surtin versions beta, molt més acabades i polides per a l'usuari final. Donada aquesta situació, no es fa recomanable la instal·lació i ús d'aquest paquet en entorns de producció, si no només per a finalitats de testeig i col·laboració amb el projecte.

L'aportació de Sun Microsystems, que té en plantilla a dos tècnics dedicats exclusivament a aquest port, pot haver accelerat la marxa d'un projecte que portava molt temps estancat i sense presentar novetats importants.

Juntament amb la descàrrega del paquet per instal·lar, també trobem la possibilitat de baixar-nos el codi font per compilar-nos la nostra pròpia versió del programa.

Més informació:

OpenOffice.org
http://www.openoffice.org

Pàgina web del port de l'OpenOffice.org a Mac OS X
http://porting.openoffice.org/mac/download/index.html