dimarts, de maig 15, 2007

Intel publica programa per controlar el consum energètic de l'ordinador sota Linux

Una utilitat en línia de comandes ens permet conèixer quins processos o aplicacions generen més despesa energètica i, per tant, ens dona l'oportunitat de controlar-la.

Intel sembla decidida a recolzar el GNU/Linux en certa mesura, encara que de moment amb poca fermesa suposem que degut a la seva bona relació comercial amb Microsoft. S'ha alliberat codi i drivers, però altres accions com impedir l'alliberament de les especificacions de determinats xipsets, entelen l'esforç d'Intel envers el programari lliure en general i Linux en particular.

El que ara ens ocupa és PowerTOP, una utilitat de programari que ens permet conèixer l'estat de certs components de la màquina i del seu rendiment, com per exemple el temps que ens queda de bateria. Però, sense cap mena de dubte, la millor funcionalitat d'aquest programa és la possibilitat de saber quins processos consumen més recursos. D'aquesta manera, és possible tancar-los (els que es pugui, és clar) i perllongar el temps operatiu de la nostra màquina, a més de contribuir a què s'allargui la seva vida útil.

PowerTOP pot descarregar-se lliurement des d'una web pròpia, en codi font que pot ser compilat d'una forma molt simple emprant la utilitat make. Les instruccions per a això les trobem en la mateixa pàgina de descàrrega a la qual, a més, se'ns afirma que diverses distribucions com Fedora o Gentoo ja estan incorporant PowerTOP.

La utilitat d'Intel no només té aplicacions en els portàtils (quelcom més que evident), si no que també és útil en els centres de dades, ajudant a reduir la despesa energètica i a facilitar que els ordinadors no s'escalfin tant.

Més informació:

Pàgina web de PowerTOP
http://www.linuxpowertop.org/