dijous, de maig 10, 2007

Sun Microsystems col·laborarà en portar OpenOffice.org al Mac OS X

L'anunci s'ha produït a través del weblog d'un dels enginyers de la multinacional nord-americana, una forma cada cop més emprada per Sun i altres empreses per realitzar anuncis.

Mac OS X ja disposa d'una versió de l'OpenOffice.org funcional, però necessita usar el servidor X11 que es pot descarregar des del lloc web de la mateixa Apple o que ja ve inclòs en les darreres versions. Això provoca que la suite ofimàtica lliure no s'integri al 100% amb la interfície d'usuari de l'OS X. La versió 2.x d'aquest programa semblava ser la cridada a aconseguir la fita de la integració definitiva, però sembla que el tema s'està allargant molt més del què seria desitjable, fet que es podria trobar a l'origen de la intervenció de Sun.

La motivació de la multinacional nord-americana podem trobar-la a la mateixa gènesi del projecte OpenOffice, ja que aquest és fruit de què Sun alliberés el codi del StarOffice, la seva suite ofimàtica producte de l'adquisició de la companyia StarDivision. Sun va passar a basar el StarOffice en el codi font de l'OpenOffice desenvolupat per una comunitat de programadors independent de la companyia. Naturalment, a Sun li interessa que hi hagi una àmplia disponibilitat de l'OpenOffice, un producte esponsoritzat per la pròpia companyia i més comptant que en el Mac també hi té una presència important l'Office de Microsoft, que compta amb una versió nativa per al sistema operatiu d'Apple.

A l'anunci, realitzat en un dels blogs de la companyia per Philipp Lohmann, deixa entreveure que Sun bolcarà esforços en el port natiu d'OpenOffice per a Mac OS X cedint programadors contractats per la companyia al projecte. A la pàgina de l'OpenOffice per a Mac s'afirma que seran dos els enginyers pagats per Sun en entrar al projecte.

És probable que el canvi d'arquitectura de la PowerPC a la x86 en els ordinadors Macintosh d'Apple ajudi també a facilitar el treball en la versió per a OS X de l'OpenOffice, el què al seu torn permetria traslladar els esforços de l'equip de desenvolupament a altres tasques, com la millor integració amb l'entorn, ja que per a diverses funcionalitats el codi podria ser directament migrat i només necessitaria unes poques adaptacions per a funcionar.

Més informació:

Entrada en el blog GullFOSS de SUN
http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/sun_microsystems_engineering_joins_porting

Anunci a la pàgina de l'OpenOffice.org
http://porting.openoffice.org/mac/news/2007/20070503sunsupportingMacPort.html