dimarts, de maig 22, 2007

Google es renova i entra en el què ha batejat com a "cerca universal"

El cercador líder d'Internet presenta nova interfície gràfica la intenció de la qual és facilitar la navegació a tots els internautes, integració de tots els resultats de les cerques i un filtre de continguts com a principals novetats d'un nou concepte.

La clau de la "cerca universal" (universal search de l'anglès original) és per a Google la integració de diverses fonts de dades fins ara disperses com poden ser pàgines web, vídeos, imatges o notícies entre d'altres. D'aquesta forma, des de la pàgina principal (home) de Google, www.google.com, es pot accedir ja des d'ara a absolutament tot el contingut derivat d'una única cerca i que ens arriba des de diferents fonts.

Per aconseguir l'objectiu d'arribar a una cerca universal, Google evolucionarà en diferents passes. De moment, s'ha emprès ja la renovació de la seva pàgina principal, i s'està treballant en dos aspectes més: el primer d'ells, un nou algoritme o sistema per a classificar i ordenar els resultats de les cerques.

Fins ara, l'algoritme emprat per Google per a això es basa en el nombre de pàgines que enllacen o apunten a la que estem classificant. Aquest sistema, que s'ha convertit en el trampolí de l'èxit per al motor de cerca juntament amb la senzillesa de la seva pàgina principal, ha estat objecte d'anàlisis i proposta d'alternatives durant els darrers temps. Res dura per sempre, i en el món de la informàtica uns anys es poden convertir fàcilment en una eternitat...

El segon aspecte en el qual s'està treballant és la renovació de la infraestructura tècnica i tecnològica de la companyia. La recerca universal suposarà més potència de càlcul per lliurar uns resultats més treballats que abans en el mateix lapse de temps o fins i tot inferior.

Els principals canvis que veiem en Google són l'addició d'un menú en la part superior esquerra de la pàgina principal tot just entrar-hi, amb les opcions que abans disposàvem a la part inferior del quadre de recerca. En aquest menú hi trobem l'accés a tots els serveis de Google com ara Blogger, Documents o Gmail, i la possibilitat de restringir la nostra cerca només a imatges, vídeos, notícies, mapes,...

Quan realitzem una cerca, cap la possibilitat que Google posi davant dels resultats una barra de navegació que ens dona la possibilitat de navegar entre els resultats d'aquesta cerca restringits a elements com ara els blocs, vídeos o fotos. Aquesta barra de navegació es genera dinàmicament i depèn sempre de la cerca realitzada i dels resultats obtinguts.

Navegació controlada

Una altra novetat inclosa en Google és SafeSearch, una funcionalitat orientada a filtrar el contingut que dona com a resultat la nostra cerca, eliminant dels resultats obtinguts tot allò referent a sexe explícit, ja sigui en el llenguatge emprat o a les imatges contingudes. SafeSearch no és exacte al 100% -i això mateix ho adverteix Google en les seves pàgines-, però elimina gran quantitat de resultats amb continguts que poden no ser apropiats per a la moral de qui està realitzant la cerca.

Probablement SafeSearch sigui una imposició no explicitada de la comunitat acadèmica dels Estats Units, un país amb una opinió pública molt sensible pel què fa al tema del sexe explícit i amb una classe política dominant molt puritana. No debades, i en ser el motor de cerca líder a la Xarxa, Google és molt emprat a les escoles de tot el país, i seria una greu errada deixar perdre tot aquest mercat.

SafeSearch disposa de tres modes de funcionament: filtrat moderat, en el qual s'eliminen les imatges explícites però no es filtra el contingut escrit de les pàgines web (és l'opció activada per defecte), filtrat estricte, en el qual s'aplica el filtrat a tots els continguts resultat d'una cerca, i finalment desactivat, en el qual no es filtra absolutament res.

Aquest filtre pot, de fet, actuar com a arma de doble tall, ja que fins ara Google s'encarregava de filtrar o no classificar certs continguts. A partir d'ara, i desactivant SafeSearch, es pot accedir a tota una infinitat de noves pàgines web que fins ara quedaven emmascarades pel sistema de cerques, especialment si realitzem les nostres indagacions per imatges. Un moviment estratègic de Google per mantenir a la majoria moral entre les seves files i guanyar-se a més als pornòfils? difícil equilibri en el qual pot caure la companyia.

Un altre servei que també es veu renovat és Google Labs, el site experimental de Google en el qual es posen a prova noves tecnologies que queden així a l'abast de tots els internautes per a què juguin amb elles i així la companyia pugui mesurar la seva eficàcia i acceptació.

Més informació:

Nota de premsa de Google anunciant els canvis
http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/universalsearch_20070516.html

Pàgina principal de Google
http://www.google.com/

Google Labs
http://labs.google.com/