dilluns, de març 26, 2007

Publicada la versió 2.18 de l'entorn d'escriptori Gnome

Més personalitzable, amb més jocs i amb la possibilitat de connectar-nos al nostre escriptori de forma remota, les claus de la nova versió de l'entorn d'escriptori més emprat actualment.

Amb els objectius de sempre, es presenta una nova encarnació de l'entorn d'escriptori Gnome: facilitat d'ús, estabilitat, internacionalització (facilitat per a traduir tot l'entorn a diversos idiomes) i accessibilitat (facilitat per a què qualsevol persona pugui usar l'entorn, fins i tot aquelles amb discapacitats visuals o auditives).

La clau per entendre al nou Gnome és la personalització. En aquesta versió es pot personalitzar absolutament tot, des de les finestres fins a la pantalla que se'ns presenta per a l'entrada al nostre compte d'usuari.

Una altra característica destacable és la possibilitat de controlar de forma remota el nostre escriptori, de forma que podem treballar amb ell des de qualsevol lloc del món, o bé cedir el seu control a una altra persona.

Altres novetats que presenta aquesta nova versió són:

- S'ha facilitat l'escriptura de dalt a baix per a idiomes com el xinès i s'ha introduït una nova localització en àrab.
- Per primera vegada un desenvolupament de Gnome inclou jocs en línia com ara uns escacs 3D, Nibbles, i un Sudoku, un passatemps matemàtic que arrasa al món des de fa dos anys i del qual n'existeixen versions electròniques per a tots els sistemes operatius.
- S'ha simplificat la tasca de migrar les eines de Gnome a Windows.
- Tomboy, l'aplicació de presa de notes, permet ara la creació automàtica de llistes amb tan sol incloure els símbols - o * davant dels ítems de les llistes.
- L'analitzador de discos disposa d'una nova visualització en forma de diagrama d'anell que ens facilita descobrir que és el que ocupa l'espai en el nostre disc dur.
- L'historial de documents oberts ara pot ser navegat de la mateixa forma que una pàgina web.
- Evince inclou un nou mode de presentació.
- Inclou Seahorse, nou front-end per a GunPG.
- Permet codificar àudio en formats com OGG, MP3 o AAC i inclou un control de so millorat que permet treballar amb més targes de so.
- Afegits nous motors de lectura del text en veu alta (text to speech) com ara Loquendo.

Aquelles persones que vulguin veure les noves funcionalitats de Gnome 2.18 i provar l'entorn sense haver-lo d'instal·lar en el seu sistema operatiu o instal·lar un sistema que l'inclogui, poden descarregar el LiveCD que la Fundació Gnome proporciona als internautes com a lliure descàrrega. També poden usar les imatges de disc dur virtual de VMware, QEMU, Parallels i Microsoft Virtual Server per executar Gnome 2.18 en aquests entorns de virtualització.

En el moment d'escriure aquestes ratlles, l'única distribució que incorpora el nou Gnome 2.18 és Foresight Linux, l'objectiu de la qual és, precisament, mostrar les darreres novetats d'aquest entorn d'escriptori. És probable que la resta de distribucions el vagin incorporant durant els propers mesos.

Més informació:

Informació sobre el nou Gnome 2.18
http://www.gnome.org/start/2.18/notes/ca/