diumenge, de març 25, 2007

Anunciada la versió 4.0 d'Open Sound System

Inclou drivers per a maquinari d'àudio de tota mena, fins i tot targes d'ús professional, i disposa d'una versió gratuïta la única limitació de la qual és haver-la de reinstal·lar cada sis mesos, ja que és un programari propietari.

OSS (Open Sound System) és una API propietària per a sistemes operatius Unix incloent-hi a Linux i diversos sabors de BSD, que ofereix drivers per a nombrosos dispositius d'àudio professionals. Fins a l'arribada d'ALSA (Advanced Linux Sound Architecture, capa de programari equivalent a OSS però sota llicència GPL) era l'únic subsistema d'àudio reconegut pel kernel del sistema operatiu del pingüí. La mateixa ALSA conté una capa d'emulació que permet a les aplicacions compilades per a OSS treballar de forma transparent amb ALSA.

El gran avantatge d'OSS consisteix en la seva disponibilitat multiplataforma, que permet que per fer-la servir, una aplicació només hagi de ser recompilada en el nou unix en el que vagi a ser executada.

La nova versió 4.0 d'aquesta plataforma presenta com a principals novetats:

- Disponible per a Linux, Solaris, FreeBSD, Open Server6 i UnixWare7.
- Nou i millorat Mixer Virtual que permet entre d'altres coses:
- compartir el mateix dispositiu d'àudio real entre 16 aplicacions, cadascuna de les quals disposa del seu propi control de volum
- inclou suport mmap() per a jocs com Doom III i Quake4
- suporta gravació loop back
- Suport complet per a emulació SADA (Solaris Audio Device Architecture), amb el què les antigues aplicacions d'àudio per al sistema operatiu de Sun Microsystems poden funcionar sense problemes en OSS.
- Capa d'emulació ALSA, per a què les aplicacions que treballen amb aquesta puguin funcionar també amb OSS.
- Garantida compatibilitat al 100% amb OSS v3.
- Procés intern de 64 bits.
- S'elimina el suport per a antics dispositius ISA.

Malgrat que l'única variant de Unix àmpliament emprada de forma professional en el món de l'àudio és Mac OS X, cada vegada més Linux i altres sabors de Unix estan penetrant en aquest sector, oferint unes aplicacions que no tenen res a envejar a les de la plataforma d'Apple o aquelles per a Windows. Programari com Ardour permet des de treballs domèstics de tipus "amateur" fins a muntar estudis d'àudio professional amb la màxima qualitat.

Existeix una versió gratuïta per a ús personal i domèstic que pot ser descarregada des de la web de 4Front Technologies (la companyia productora d'OSS) i que com a única limitació exigeix ser reinstal·lada cada sis mesos.

Més informació:

4Front Technologies
http://www.opensound.com/

Nota de premsa anunciant el llançament
http://www.opensound.com/press/2007/OSSv4.txt

Descàrrega de la versió gratuïta
http://www.opensound.com/download.cgi