dijous, de març 22, 2007

Més d'un milió de signatures contra el cànon digital

La plataforma "Tots contra el CÀNON" considera un èxit i indicador del grau de disconformitat existent sobre el cànon per part de la ciutadania el gran nombre de signatures recollides.

Han estat poc més d'un milió de signatures (concretament 1.069.000 segons l'organització que les ha recollit), però prou significatives en un país amb poc menys de 45 milions d'habitants en el qual no tots tenen dret a signar (per minoria d'edat o altres motius), no a tothom ha arribat aquesta campanya (present sobretot a les grans ciutats), i no tothom és consumidor dels productes afectats.

El cànon per dret de còpia privada, també conegut com a cànon digital o, simplement, el cànon, consisteix en un impost aplicat a diversos mitjans d'emmagatzematge i gravació, la recaptació del qual és duta a terme per diverses entitats de gestió de drets d'autor com la SGAE, AIE i AGEDI. El seu import es destina a compensar als autors de continguts per les còpies per a ús privat realitzades pels compradors dels seus discos o vídeos.

Al setembre de 2003 es va començar a cobrar aquest cànon sobre els CD's i DVD's verges venuts en botigues i orientats generalment al seu ús amb ordinadors. Això va provocar la polèmica ja que molts usuaris es queixen que l'ús que donen a aquests mitjans no inclou els supòsits pels quals s'abona el cànon, en gravar continguts com ara programari lliure que estan exempts del pagament de cànon per estar lliures de drets d'autor. Això fa que les entitats de gestió estiguin recaptant diners que no els pertanyen.

Després d'una sèrie de campanyes i accions reivindicatives contràries a aquest impost, la plataforma "Tots contra el cànon", ha presentat al ministre espanyol d'Indústria, Sr. Joan Clos, un total de 1.069.000 signatures que recolzen la supressió del cànon.

En l'argumentació de l'associació "Tots contra el cànon" es reflecteix que aquesta entitat no és contrària a què els autors rebin una compensació per la feina realitzada, si no que segons la seva opinió, allò il·legal és posar l'impost a tecnologies o mitjans electrònics d'emmagatzematge.

Més informació:

Todos contra el CANON
http://www.todoscontraelcanon.es

SGAE
http://www.sgae.es