diumenge, de març 18, 2007

El W3C comença a treballar en una nova versió de l'estàndard HTML

La Web 2.0 i les seves necessitats d'interactivitat podrien ser massa exigents per a l'actual especificació del llenguatge HTML, per la qual cosa el World Wide Web Consortium ha convocat a la participació en un grup de treball per definir el futur d'aquest estàndard.

L'HTML (HyperText Markup Language) és la base que subjau en les pàgines web, el llenguatge que permet composar aquestes pàgines de forma que puguin ser visualitzades de la mateixa manera indistintament del programa de visualització que usem i de la plataforma maquinari/programari que emprem. És un llenguatge de descripció basat en l'ús de marques (tags en anglès), que insereix comandes al mig d'un text pla. Fou creat a principis de la dècada dels noranta per Tim Berners-Lee en el CERN de Ginebra com a resposta a les dificultats d'intercanvi d'informació entre usuaris de diferents plataformes informàtiques.

Ha plogut molt des d'aleshores, i la web, que va néixer de la mà del mateix Berners-Lee ha evolucionat, ha canviat i s'ha fet molt més complexa. L'HTML no s'ha quedat enrere, evolucionant versió rere versió fins a la vigent actualment, la 4.01, i superant algunes vicissituds com les guerres entre Microsoft i Netscape per intentar imposar les seves respectives visions de com havien de ser alguns elements com ara les taules o marcs (frames).

Tot i això, la nova Web 2.0 sembla un escull massa fort per a què l'actual versió de l'especificació pugui suportar-la tal i com està definida, per la qual cosa el W3C (World Wide Web Consortium, l'organització internacional encarregada de fixar els estàndards per a la World Wide Web) ha fet una crida per a la creació d'un grup de treball destinat a donar a llum una nova versió d'aquest estàndard.

El W3C demana la participació de creadors de navegadors web i desenvolupadors de programari en general, i de dissenyadors de continguts per a què donin el seu punt de vista sobre com ha de ser el futur HTML.

L'estudi i redacció del nou estàndard es preveu inicialment que estigui llest sobre l'any 2010, tot i que encara és molt aviat (ni tan sols ha pres cos el grup de treball que l'ha de redactar) per saber si es respectaran les dates previstes en el calendari.

Paral·lelament a la formació d'aquest grup de treball, el W3C també està formant un altre grup per tal de crear una nova versió del XHTML2 i refent el Hypertext Coordination Group.

Més informació:

World Wide Web Consortium
http://www.w3.org/

Pàgina del grup de treball sobre el futur HTML
http://www.w3.org/html/wg/