divendres, de febrer 23, 2007

Arriba Virtual PC 2007 amb suport per a Windows Vista

Ja es pot descarregar de forma gratuïta, en un moviment que pot interpretar-se com un intent per restar mercat a VMware, el seu principal competidor.

Microsoft va prometre que la propera versió de Virtual PC seria gratuïta i ha complert: des d'avui pot descarregar-se en modalitat freeware (no confondre amb programari lliure; en aquest cas no podem accedir al codi font de l'aplicació) la versió 2007 d'aquest programari de virtualització.

Virtual PC és un programa de màquina virtual hardware, el que significa que simula el funcionament complet d'un ordinador, podent així "enganyar" a un sistema operatiu per a què aquest "cregui" realment que s'està executant directament sobre un maquinari. D'aquesta forma, i sense haver d'usar una màquina física ni haver de reparticionar el disc dur (amb la consegüent possibilitat de pèrdua de dades), podem provar nous sistemes operatius o programes sense haver de fer-ho directament sobre el nostre entorn de treball.

Originalment, aquest programari fou desenvolupat per l'empresa Connectix, adquirida amb posterioritat juntament amb la seva cartera de productes pel gegant de Redmond.

La nova versió 2007 de Virtual PC ofereix -com no- suport per a Windows Vista, la més recent encarnació del famós sistema operatiu de Microsoft, ja sigui com a guest (que s'executa a l'interior del programari Virtual PC) o com a host (sobre el qual s'executa Virtual PC i, dins d'aquest últim, un sistema guest que pot ser el mateix Vista). Les versions de Vista oficialment suportades són Business, Enterprise i Ultimate, a més de XP Pro i XP Tablet PC Edition.

Els recursos de maquinari que requereix Virtual PC per a funcionar no són excessius: com a mínim un Pentium a 400 MHz. (1 GHz. recomanat) i 20 MB. d'espai en disc dur. A això cal afegir-hi naturalment, els recursos corresponents al sistema operatiu que vulguem virtualizar.

A més de a Windows, a la web de Virtual PC es fa referència a suport per executar OS/2 Warp 4 virtualitzat, i cap referència sobre Linux ni tan sols per a la distribució SuSE de Novell, amb qui Microsoft va subscriure el famós i polèmic acord comercial en el marc del qual es donava a conèixer aquesta mateixa setmana la cooperació entre ambdues companyies en solucions de virtualització.

A grans trets, només aquest suport per a Windows Vista i la millora del rendiment del programari són les úniques novetats d'una versió que no difereix excessivament de l'anterior (Virtual PC 2004).

Més informació:

Microsoft Virtual PC 2007
http://www.microsoft.com/virtualpc