dimarts, de febrer 06, 2007

VirtualBox, nova solució d'emulació

És programari lliure amb el suport d'una empresa i amb la possibilitat de controlar remotament una màquina virtual via protocol RDP com a principal funcionalitat destacable.

Els aficionats a l'execució de múltiples sistemes operatius simultàniament des d'una sola màquina estan d'enhorabona, doncs al ja nodrit grup de solucions de virtualització se li acaba d'afegir una més: VirtualBox.

Ofereix suport per a Windows i Linux com a sistemes host (el sistema que s'executa nativament i que al seu torn permet el funcionament del programari de virtualització), mentre que com a guest (és a dir, aquells als quals es virtualitza i, per tant, s'executen dins de la màquina virtual) suporta a Windows (NT 4, 2000, XP, Vista), Linux, i OpenBSD. Existeixen també versions en desenvolupament per a OS/2 Warp i Mac OS X com a màquines host.

VirtualBox és un projecte de programari lliure que es troba sota la llicència GPL, malgrat que darrere seu s'hi troba una companyia comercial, InnoTek, que segons diu a la seva pàgina web, "garanteix que el producte sempre complirà amb criteris de qualitat professionals". La descàrrega del programari es pot realitzar directament des de la seva pàgina web.

Entre les descàrregues s'hi inclou un complet manual d'usuari en format PDF que sense cap mena de dubte serà molt útil als usuaris, especialment a aquells que prenguin un primer contacte amb les tecnologies de virtualització.

Una de les novetats que aporta VirtualBox sobre altres productes similars és la possibilitat d'executar màquines virtuals emmagatzemades remotament mitjançant l'ús del protocol RDP (Remote Desktop Protocol). El suport per a dispositius iSCSI és una altra novetat destacable.

Més informació:

VirtualBox
http://www.virtualbox.org/