dimecres, de desembre 13, 2006

Arriba Java 6

Després de dos anys de desenvolupament i de la decisió d'obrir el seu codi font, Sun Microsystems llança la nova generació del llenguatge multiplataforma Java.

Java és un llenguatge de programació multiplataforma desenvolupat per Sun Microsystems a principis de la dècada dels noranta que beu de les fonts del C++ però porta els seus conceptes d'orientació a objectes més a l'extrem. Una de les seves característiques és que els programes desenvolupats en Java són, teòricament, multiplataforma -tot i que a la pràctica això no és tan fàcil- essent compilats no a codi binari intel·ligible directament per un sistema operatiu concret, si no a un codi intermedi anomenat bytecode que és interpretat pel motor de Java que sí depèn directament del sistema operatiu sobre el qual s'executi.

La importància de Java en el món de la programació ha anat creixent en el temps en disminuir les dificultats i punts febles que tenia el llenguatge al principi, com per exemple la velocitat d'execució de les aplicacions -punt en el qual si bé ha millorat, per a alguns continua essent lent-.

La nova versió 6 de Java SE (Standard Edition) ha tingut un cicle de desenvolupament de dos anys, que han estat els més oberts de qualsevol versió de Java, amb l'alliberament de builds gairebé cada setmana, la col·laboració de Sun amb més de tres-cents desenvolupadors externs i les proves de compatibilitat amb versions anteriors de la plataforma dutes a terme per unes 1.600 empreses. Les principals línies de treball seguides en aquesta nova versió han estat millorar els serveis web per a la Web 2.0, el suport per a Windows Vista, i millorar la integració amb l'entorn de programació NetBeans.

Una de les novetats que facilitarà més la vida als programadors és la major facilitat amb la qual Java es podrà usar en combinació amb altres llenguatges com ara PHP, Python o Javascript, en un moviment que pretén facilitar l'escriptura d'aplicacions per a l'anomenada Web 2.0 o, com l'ha batejat Sun, l'"era de la participació". Aquest terme indica que la Web és més participativa i interactiva que abans per a l'internauta.

Però no només de millores en els serveis en línia viu el programador; Java SE 6 també millora l'experiència d'usuari en les aplicacions d'escriptori, fent que aquestes s'integrin més en la interfície gràfica del sistema operatiu sobre el qual s'executin.

Ja es pot descarregar la nova versió de forma gratuïta des de la web de Sun Microsystems.

Més informació:

Java Platform, Standard Edition 6 Release
http://java.sun.com/javase/6/