dissabte, de desembre 02, 2006

Acord Microsoft-Novell: Richard Stallman afirma que no viola la GPL 2

Segons Stallman, l'acord només afecta als usuaris de Novell, i no a la resta dels usuaris de programari lliure.

El "guru" de la comunitat del Programari Lliure, fundador del moviment i principal activista, Richard Stallman, s'ha pronunciat sobre l'acord comercial signat per Microsoft i Novell fa poques setmanes i que tanta polèmica ha dut a la Xarxa. La de Stallman era una opinió que molts esperaven, en ser considerat per part de la comunitat del Programari Lliure com el màxim responsable d'aquest moviment.

La principal preocupació dels activistes era si l'acord violava la GPL, la llicència lliure co-escrita pel propi Stallman, en el seu punt 7. Recordem que en el marc de l'acord, Microsoft reconeixia els drets de propietat intel·lectual de Novell, i aquesta feia el mateix amb els de la companyia de Redmond, a més que ambdues companyies s'oferien garanties mutues de no dur a judici als usuaris de l'altra per ús indegut de material subjecte a drets de copyright.

D'aleshores ençà, les crítiques de la comunitat del Programari Lliure contra Novell no han fet més que augmentar, basant-se en el fet que es considera que aquesta companyia ha "venut" al programari lliure tot violant el punt setè de la GPL versió 2* que explica el què s'ha de fer en cas d'estar involucrat en un cas judicial la sentència del qual obligui a fer quelcom que vagi contra dels dictats de la pròpia GPL.

En el marc de la tercera conferència internacional sobre la GPL versió 3 celebrada a Tòquio (Japó), Richard Stallman va aprofitar per referir-se al cas Microsoft-Novell, posant-lo com a exemple per a les seves explicacions sobre la relació programari lliure-programari propietari, i les condicions legals que la regulen.

L'argument de Stallman és simple: Microsoft no ha donat a Novell una llicència de patent, per tant la secció setena de la GPL 2 no entra en joc, pel que és impossible que hagi estat violada. Enlloc d'això, i seguint amb el raonament de Stallman, Microsoft ha ofert una llicència de patent limitada només als usuaris de Novell.

Malgrat tot, fora possible que amb l'acord a la mà, Microsoft si pogués dur davant dels tribunals a usuaris que redistribuïssin els productes de Novell a d'altres.

Stallman també treu com a conclusió que aquesta mena de casos han de ser previstos i solucionats en la nova versió de la GPL, la 3, en la qual s'està treballant actualment.

Més informació:

Transcripció en anglès de la conferència de Richard Stallman a Tòquio
http://fsfeurope.org/projects/gplv3/tokyo-rms-transcript

Enllaç directe al punt en el qual es refereix a l'acord Microsoft-Novell
http://fsfeurope.org/projects/gplv3/tokyo-rms-transcript#novell-ms

Text de la GPL v. 2
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

* Actualment vigent mentre s'espera la finalització del text de la tercera versió, en el qual s'està treballant.