dimecres, de novembre 15, 2006

Reaccions davant l'acord Novell-Microsoft

Els defensors del programari lliure veuen amb mals ulls els punts referents a la immunitat dels usuaris d'ambdues companyies davant de possibles causes judicials, mentre Novell s'esforça en deixar clar que no hi ha segones intencions en l'acord.

Era obvi que l'acord que tant enrenou va aixecar en el moment del seu anunci no anava a deixar indiferent a gairebé ningú. I és que cal admetre que almenys l'impacte de veure un acord comercial i tecnològic entre dues empreses que han rivalitzat tant i que estan implicades en dos sistemes operatius que són el que podríem anomenar "enemics mortals", és molt gran...

Tot i això, i com ja vaig dir al seu moment, cal veure aquest acord en termes del benefici mutu de dues empreses, i no com el xoc de dues filosofies oposades.

Reacció en el camp del programari lliure

Els partidaris i activistes en pro del programari lliure han estat els que pitjor han rebut la notícia. Des d'aquest front ja s'ha qualificat a Novell com "la nova SCO", en referència al cas de denúncia per violació de drets de propietat intel·lectual que aquesta companyia va presentar contra Linux. Malgrat que no s'ha produït cap denúncia, el fet que Novell afirmi estar en possessió de part de la propietat intel·lectual de Unix* ja és prou com per a què hi hagi la sospita que existeixin una sèrie de "punts secrets" a l'acord segons els quals aquesta empresa nord-americana pugui començar a denunciar als desenvolupadors de Linux per ús indegut de codi font sota drets de propietat intel·lectual o, almenys, deixar les mans lliures a Microsoft per a què ho faci.

Aquest raonament no manca de lògica: com a part de l'acord, Microsoft pagarà una quantitat determinada de diners a Novell a canvi que aquesta reconegui les seves reclamacions sobre drets de propietat intel·lectual del nucli de Unix, amb codi font afectat que segons la companyia de Redmond hagués pogut ser usat en el nucli del sistema operatiu del pingüí.

Bruce Perens, tot un nom propi en el camp del programari lliure, ja ha qualificat decididament a Novell com "la nova SCO" i ha afirmat que un nou cas d'aquest tipus és només qüestió de temps.

En els termes de l'acord s'especifica que Microsoft no podrà denunciar a cap usuari dels productes Novell per infringiment de copyright, ni que tampoc es podrà donar el cas contrari (és a dir, denúncies a usuaris de productes Microsoft per part de Novell). Realment, aquest punt sembla estar destinat a "cobrir-se les espatlles" pel que pugui ser...

Una altra cosa que sembla no quedar clara en tot l'afer és el motiu del desemborsament d'una quantitat de diners que Microsoft pagarà a Novell; simplement s'ha fet públic que això serà així com a part de l'acord, però no sembla quedar del tot clar -almenys, per als activistes del programari lliure- el concepte pel qual s'efectuarà aquesta transacció.

Aquest pagament sembla destinat a finançar a Novell en forma de crèdit: Microsoft pagarà a Novell 348 milions de dòlars, dels quals li seran tornats 200 durant els propers 5 anys.

La defensa de Novell

La multinacional nord-americana es defensa per la seva banda principalment a través de la seva pàgina web mitjançant el FAQ (Frequently Asked Questions, les Preguntes Realitzades amb més Freqüència) que ha escrit sobre el tema per estar en contacte amb els usuaris, ja que a través d'ell es poden dirigir preguntes sobre el tema a la companyia, i també mitjançant els weblogs dels seus directius.

L'objectiu de Novell sembla tranquil·litzar a la comunitat de desenvolupadors i activistes del programari lliure, ja que una gran part dels seus productes es recolza en projectes comunitaris que després adapta a les seves pròpies necessitats. No comptar amb el beneplàcit d'aquestes comunitats de desenvolupadors significa per a Novell perdre influència en l'esdevenidor d'aquests projectes en favor de la competència directa com Red Hat.

També des de Novell es nega l'existència d'una clàusula que impedeixi a Microsoft denunciar als usuaris de productes Novell, i menys que s'hagi violat la GPL per aconseguir-la. Tot i això, no nega que els seus clients rebin per part de la companyia (noti's la diferència que en aquest cas la garantia no és exterior si no proporcionada per la mateixa Novell) la garantia de què no seran duts a judici per Microsoft, però reafirmant-se que això no entra en contradicció amb res.

Com a part de la seva resposta a les crítiques, Novell ha entrat en contacte amb el Software Freedom Law Center (una entitat que proporciona suport legal a les iniciatives relacionades amb el programari lliure) per a demostrar que l'acord signat amb Microsoft no viola ni representa cap perill per a la integritat de la GPL.

* Això fou precisament una de les armes que es va esgrimir en contra de SCO davant dels jutges, el fet que estava presentant una denúncia per un cas en el qual no tenia els drets sobre els quals es jutjava, ja que era Novell qui els tenia segons afirmava aquesta darrera.