dijous, de novembre 16, 2006

Publicada la nova línia de comandes de Microsoft per a sistemes Windows

Més potència que en part l'allunya dels usuaris finals i l'acosta als administradors de sistemes i usuaris avançats, comptant amb grans possibilitats de scripting i funcionalitats avançades mai vistes fins ara.

Coneguda prèviament amb el nom en clau de Monad i ara en el seu llançament amb el nom comercial de PowerShell, Microsoft ha llançat el seu nou i millorat intèrpret de comandes, pensat i dirigit més als professionals de la informàtica que als usuaris finals degut a les seves àmplies possibilitats i complexitat a la qual pot arribar.

En els inicis de l'era de la microinformàtica, els ordinadors funcionaven gràcies a sistemes operatius tipus DOS (qui dels què hagin viscut aquella època no recorda el MS-DOS?) o CP/M, i no es considerava 'seriós' treballar amb interfícies gràfiques d'usuari fins que Apple va apostar decididament per aquesta via, desembocant en els moderns sistemes operatius d'avui en dia.

Tot i això, la vella línia de comandes sol estar disponible en qualsevol sistema operatiu, per gran o petit que sigui aquest. En Windows podem obrir una finestra de DOS, en qualsevol Linux tenim accés a una terminal, i fins i tot els Mac's des del seu canvi a l'OS X des del sistema 'clàssic', disposen també de línia de comandes.

Un intèrpret de comandes té la dificultat de no ser una eina intuïtiva, ja que per a treballar-hi cal conèixer algunes instruccions que se li han de donar per teclat, a diferència de la interfície gràfica d'usuari que és molt més intuïtiva. Tot i això, i malgrat que a molts lectors els pugui costar veure-ho, és una eina que en molts casos proporciona més potència que la interfície gràfica; per exemple, podem concatenar comandes de forma que el resultat d'una sigui l'entrada de dades de la següent, i així successivament. Encara s'està estudiant com obtenir aquesta flexibilitat en un entorn gràfic...

La nova shell de Windows

La principal novetat de PowerShell és el seu acostament a l'intèrpret de comandes del Unix pel que fa a la filosofia de proporcionar un complet conjunt d'eines per al programador i l'administrador. No és que fins ara no disposessim d'eines completes a l'actual shell del sistema operatiu de Microsoft, però l'herència del MS-DOS en l'intent de simplificar la feina dels usuaris encara pesava.

PowerShell està orientada a objectes, amb el que per exemple, si volem concatenar dues comandes, el pas de dades entre una i altra no es farà en forma de text, si no com a dades estructurades que són enviades des d'una comanda a una altra. En la nova shell de Microsoft les comandes són anomenades cmdlets, pronunciat "command lets".

S'han potenciat les capacitats de scripting molt més enllà dels tradicionals fitxers BAT, creant un llenguatge de scripting més complex basat en C#. Sembla que Microsoft vol que les capacitats de scripting siguin la pedra angular de la seva nova shell, perquè fins i tot ha arribat a crear un apartat a la seva xarxa TechNet dedicat exclusivament a la realització de scripts, que es pot consultar a

Scripting with Windows PowerShell | Script Center
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/hubs/msh.mspx

Altres funcionalitats destacables de PowerShell són la possibilitat d'accedir al registre del Windows, la major potència a l'hora de completar noms amb la tecla tabulador, i la posibilidar d'assignar el resultat de la sortida d'una comanda com a valor d'una variable.

Per a la seva instal·lació cal comptar amb un sistema Windows XP, 2003 Server, Vista o Longhorn Server sobre processador x86, x86-64 o Itanium i tenir la versió 2.0 del .NET Framework instal·lada en el sistema operatiu. La descàrrega és gratuïta.

Més informació:

Windows PowerShell
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/default.mspx