dijous, d’octubre 19, 2006

Fins ara s'havien d'instal·lar pegats per aconseguir aquesta funcionalitat.

Segons informa TimeSys, companyia productora de solucions encastades basades en Linux, el kernel (nucli) del sistema operatiu del pingüí comptarà amb suport per treballar en temps real a partir de la propera versió 2.6.18 .

És difícil donar una definició de llibre del què és treball en temps real, però podríem dir que consisteix en la capacitat que un ordinador processi una senyal d'entrada abans que entri la següent senyal. Per entendre'ns, podem dir molt a grosso modo que un sistema de temps real ens permet desviar l'atenció de l'ordinador centrant-la en aquelles feines que més ens interessa que faci.

Per exemple, imaginem un ordinador de control d'una central nuclear amb el qual estem imprimint un treball. Li arriba una alerta conforme ha de tancar una escotilla. Naturalment aquesta tasca ha de ser prioritaria sobre la d'impressió, ja que si no es processa a temps, podria desembocar en un perillós accident. L'ordinador deixarà de banda la impressió i la resta de processos que estigui realitzant per centrar-se només en tancar l'escotilla, reaccionant per a això en una fracció de segon. Un cop realitzada la tasca, tornarà a reprendre les seves obligacions pendents, i amb això la impressió deixada a mitges.

Existeixen sistemes operatius dissenyats i construïts per treballar en temps real, mentre que a altres se'ls poden aplicar pegats per a què compleixin amb aquestes necessitats. Linux seria un exemple d'aquesta darrera opció, doncs necessita de l'aplicació de pegats per poder treballar en temps real.

L'anunci realitzat per TimeSys implica que a partir de la propera versió del kernel, el suport per a treballar en temps real ja anirà inclòs en el mateix nucli, sense necessitar de l'aplicació de cap pegat. El codi font del subsistema per al control de temps real serà pres en gran part dels desenvolupaments de la pròpia TimeSys i d'altres companyies com Red Hat.

Per al futur proper, TimeSys afirma que les funcionalitats de temps real ara introduïdes en el nucli del Linux es veuran incrementades amb l'addició de més codi font procedent de pegats d'altres companyies i de nous desenvolupaments, proporcionant més i millor suport per al treball en temps real amb qualsevol Linux.

La inclusió d'aquesta funcionalitat en el kernel del sistema permetrà comptar amb opcions de treballar en temps real a tots els usuaris, inclosos els finals, i des de qualsevol distribució. Per als desenvolupadors de sistemes empotrats serà un al·licient més per passar-se a Linux, ja que aquest tipus de desenvolupaments són els que acostumen a necessitar més del control i treball en temps real.

Més informació:

Real-Time Base Technology Accepted in Mainline Linux Kernel
http://www.timesys.com/releases/home_bdy_news.php?show_article=1568