divendres, d’octubre 20, 2006

Arriba l'Internet Explorer 7

La seguretat, millorada des de la versió anterior, i la navegació en pestanyes, els dos elements que més han cridat l'atenció del nou navegador web de Microsoft durant el procés de la seva creació.

Els internautes que naveguin per la Xarxa de xarxes des del Windowws XP SP2 o 2003 Server SP1 ja poden descarregar i instal·lar la nova i esperada versió de l'Internet Explorer, i que porta per numeral el 7. Per a versions anteriors del Windows, o si no es disposa d'una còpia legítima del sistema capaç de passar el test Genuine Software -que comprova la legalitat de la nostra còpia del sistema- ens haurem de conformar amb la versió 6 d'aquest navegador web.

Inicialment, l'Internet Explorer 7 estava destinat a sortir al mercat empaquetat amb el Windows Vista, la propera versió del sistema operatiu Windows que la companyia de Redmond té previst alliberar en dues fases des del novembre fins al gener, però per diferents motius, Microsoft va decidir finalment crear també una versió del navegador que es pogués descarregar i instal·lar en altres versions del sistema operatiu.

Un canvi de filosofia

A diferència de versions anteriors, el nou Internet Explorer no s'integrarà en el sistema essent al mateix temps que navegador web, també navegador de fitxers, si no que s'instal·larà com a una aplicació més i només realitzarà les tasques de navegació web.

Això pot ser així degut en part a temes tècnics, però també és possible -i fins i tot probable- que en aquesta nova postura de Microsoft hagin influït els problemes legals que al llarg dels darrers anys li ha comportat la decisió d'integrar el navegador web amb el sistema operatiu.

A partir d'ara, quan teclegem una URL a la barra d'adreces del Windows Explorer, aquest passarà la informació a l'Internet Explorer, que s'encarregarà de la resta. Igualment, si intentem obrir una carpeta del disc local des del navegador web, aquest passarà la tasca a l'administrador de fitxers.

Seguretat millorada

Un dels aspectes més durament criticats de l'IE és la seva seguretat. Per això, en aquesta versió s'ha fet un esforç notable en proporcionar al browser uns mecanismes de seguretat més robustos.

Bon exemple d'això és l'execució en mode protegit, que fa que el navegador s'executi amb menys privilegis per evitar així gravar arxius fora del directori de temporals d'Internet o impedir que registri un programa per a què s'iniciï cada vegada que arrenca el sistema. D'aquesta forma s'evitaran molèsties com els famosos adwares que aprofiten les facilitats del browser de Microsoft per a auto-instal·lar-se en el sistema operatiu, com el conegut WinAntivirus Pro 2006.

Tot i això, i per gaudir d'aquesta característica, haurem de disposar de Windows Vista, ja que aquesta versió del sistema operatiu disposa de funcionalitats úniques que no es troben en el Windows XP i que permeten, precisament, aquest nivell de seguretat.

A més d'aquesta funcionalitat única en Vista, Internet Explorer 7 també inclou controls parentales (per a impedir que els menors d'edat puguin visitar determinats continguts a Internet) i utilitats per al diagnòstic de xarxes que només funcionen en la nova versió del sistema operatiu de Microsoft.

La gestió de controls ActiveX ha estat també millorada amb la inclusió d'un administrador i de facilitats per escollir si volem instal·lar un control determinat quan se'ns ofereix o no. Amb posterioritat, i des del nou administrador, també podem desinstal·lar qualsevol control. La seguretat dels controls ActiveX ha estat, precisament, un maldecap constant per a la companyia de Bill Gates.

Les noves prestacions de seguretat es completen amb una eina anti-phishing, que ajuda a combatre una de les amenaces que més s'estan expandint darrerament a la Xarxa de xarxes i que consisteix en la simulació d'una pàgina web coneguda per part d'estafadors per aconseguir que els usuaris els donin dades personals com ara els seus números de tarja de crèdit i codis de seguretat.

El filtre anti-phishing funciona per signatures, és a dir, cada cop que es visita una pàgina web coneguda, es consulta en una llista de definicions si s'està accedint a la pàgina autèntica o bé és una falsificació. Naturalment, el filtre serà ineficaç quan ens connectem a la falsificació d'una pàgina que no estigui dins de la llista, tot i que les més conegudes (eBay, Amazon,..) ben segur que hi figuraran.

Navegació en pestanyes

Un dels elements que més criden l'atenció del nou IE 7 és la seva interfície gràfica, diferent a la què des de la seva versió 3.0 ens anava oferint el navegador web de Microsoft, i més adaptada a la idea d'interfície que des de Redmond se'ns vol inculcar amb el nou Vista: més clara, més nítida, neta, amb la informació justa i necessària per a treballar, i amb uns efectes gràfics molt vistosos.

En primer lloc podem veure com s'ha ampliat l'àrea de visualització de les pàgines web, a costa de reorganitzar l'àrea superior de la finestra, amagant la barra de menús i reorganitzant les icones, com per exemple al posar les d'accés a la pàgina home, impressió de la pàgina i altres a la banda dreta de la barra d'adreces, que fins ara ocupava tota una línia a la part superior del navegador. Els botons també són més petits que en versions anteriors del mateix programa.

Una altra funcionalitat nova a l'Internet Explorer malgrat que no desconeguda per als usuaris d'altres browsers, és la navegació en pestanyes; Firefox, Opera o Safari ja fa temps que inclouen aquesta facilitat.

La navegació és pestanyes permet obrir diverses pàgines web en una sola finestra de l'aplicació, separades entre elles mitjançant unes pestanyes similars a les que podem trobar en els quadres de diàleg de qualsevol sistema operatiu per separar els diferents grups d'opcions.

Com a diferència respecte als altres navegadors de la competència, Internet Explorer incorpora una funcionalitat anomenada Quick Tabs, que consisteix en una pàgina on podem veure una visualització en miniatura de les pàgines obertes en les diferents pestanyes d'una finestra, i fins i tot reordenar-les. La cosa més semblant a això són les visualitzacions en miniatura que ofereix Opera quan situem el cursor del ratolí sobre les diferents pestanyes obertes.

També com la resta de browsers de la competència, Internet Explorer ha inclòs a la banda superior dreta de la finestra del navegador un quadre de text enllaçat a un cercador que pot ser personalitzat (MSN és el cercador per defecte, però s'hi pot configurar Google o qualsevol altre). Aquesta funcionalitat ja ha provocat polèmica amb el seu principal rival, l'omnipresent Google.

Feeds RSS

L'auge del format RSS (Really Simple Syndication) ha fet que en els principals navegadors web s'hi inclogui també un client lector d'aquest format de notícies, i l'Internet Explorer 7 no és una excepció a aquesta tendència. Com en tots els programes, els feeds presents a les diverses pàgines són detectats automàticament, i poden ser actualitzats quan el navegador no s'està executant.

Altres novetats

- Suport per al sistema de Noms de Domini Internacionals (IDN, International Domain Names), que permet facilitar la visualització de pàgines web en idiomes diferents al de la instal·lació del sistema.
- Afegit el suport per a transparències en el format PNG.
- Millorada la impressió de pàgines web per a què no es retalli la part dreta d'una pàgina quan aquesta sobresurti fora dell marge del full.
- Inclòs un botó per a esborrar completament l'historial del navegador.
- S'han eliminat protocols com Gopher i Telnet, considerats antiquats.

Disponibilitat

Internet Explorer 7 ja està disponible com a descàrrega directa des de la web de Microsoft per a usuaris validats en el programa Windows Genuine Advantage. A partir del proper dia 1 de novembre estarà inclòs com a descàrrega en el Windows Update, i vindrà inclòs de sèrie en el Windows Vista.

Més informació:

Internet Explorer 7: Home
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx