dimarts, d’agost 09, 2005

Publiquen driver amb el qual Windows pot reconèixer i treballar amb sistemes de fitxers Etx2/3 de Linux

El driver proporciona accés complet de lectura/escriptura a dispositius formatats amb Ext2 o Ext3, disposant de gairebé totes les funcionalitats que té el sistema sota Linux tret dels permisos d'usuari.

Stephan Schreiber, el creador d'aquest driver, ha aprofitat l'existència d'un kit de Microsoft que facilita el desenvolupament de drivers per a sistemes de fitxers, l'IFS (Installable File System). Amb les eines i informació que proporciona aquest kit de desenvolupament teòricament es poden crear drivers per a sistemes com HFS+ del Mac OS o els mateixos Ext2 i Ext3 de Linux.

El drivers desenvolupat per Schreiber amb aquest kit s'instal·la al Windows (NT 4.0/2000/XP) en mode kernel, al mateix nivell que els drivers per accedir a la resta de sistemes de fitxers (NTFS o CDFS entre d'altres), pel què proporcionarà accés a particions formatades en Ext2/3 a totes les aplicacions Windows.

Permet no només llegir, si no també escriure en dispositius formatats amb Linux, facilitant totes les operacions possibles (moure arxius, crear directoris, canviar-los el nom,...) però sense poder comptar amb la gestió de permisos d'usuari.

Aquest programari és freeware, podent ser descarregat gratuïtament des d'Internet, encara que per ara no s'hagi alliberat el seu codi font.

Més informació:

Ext2 IFS For Windows
http://www.fs-driver.org/

IFS Kit - Installable File System Kit
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ifskit/default.mspx