dimecres, de juliol 13, 2005

Disponible NVU 1.0, eina gratuïta per a la creació de llocs web sense necessitar coneixements d'HTML

El programari lliure que pretén fer la competència a programes com el FrontPage de Microsoft o el Dreamweaver de MacroMedia ha presentat recentment la seva versió 1.0 final, després de més d'un any de desenvolupament. Ara queda per veure si està a l'alçada enfront dels seus més directes competidors que dominen actualment el mercat.

NVU està basat en el compositor de planes HTML de l'antic Netscape, que posteriorment va passar a formar part de la suite integrada Mozilla, i patrocinat per Linspire (antiga Lindows), que amb aquest programari sembla completar la tríada d'aplicacions destinades a l'entorn domèstic per a competir directament amb les seves homòlogues per a Windows i/o Mac (les altres dues són Lsongs, un clon d'iTunes, i Lphoto per a gestionar fotografies digitals).

Dos dels principals punts forts de NVU són el fet de ser programari lliure, fet que garanteix entre altres llibertats que es pugui disposar del seu codi font, i d'altra banda que sigui multiplataforma. Des del site oficial (www.nvu.com) es poden descarregar els paquets per als tres principals sistemes operatius, Windows, Mac OS X i Linux, i amb el codi font es poden fer ports per a altres sistemes com Solaris o BeOS.

Per a usar NVU no es necessita conèixer el llenguatge HTML, tot i que com en totes aquestes eines, dominar-lo sempre ens pot ser útil i ens pot ajudar a resoldre més d'un problema.

Un dada destacable és que la interfície d'usuari gestiona les diferents planes que estiguem editant (fitxers HTML) per mitjà d'un sistema de pestanyes, idèntic al què empren els navegadors web Firefox o Safari. En general, la interfície és altament personalitzable, podent canviar per exemple tots els botons de la barra d'accés ràpid.

NVU inclou també un editor de fulls d'estil CSS (Cascading Style Sheets), que ja estava disponible com a add-on per al compositor de planes del Mozilla. També tenim un mecanisme molt senzill per a incloure formularis a les nostres planes. I quan vulguem comprovar si la nostra plana segueix les normes marcades pel W3C (World Wide Web Consortium, l'organisme internacional encarregat de marcar els estàndards per als llenguatges emprats en programació de planes web), podem invocar molt fàcilment el W3C's HTML Validator. En un futur es preveu fer accessible també l'eina de validació de CSS del mateix W3C.

Les funcionalitats proporcionades per NVU poden expandir-se mitjançant la creació d'extensions, petits plug-ins que afegeixen funcions a aquest programa. A la plana oficial hi podem trobar alguns com ara un tutorial de la mateixa aplicació, o per a editar la capçalera HTML de la plana que estiguem realitzant.

Pel que fa al suport del producte, des de la mateixa web oficial de NVU podem accedir als fòrums de discussió, segmentats segons diversos temes clau, i en els quals hi podrem trobar ajuda proporcionada pels desenvolupadors del projecte i altres usuaris.

Més informació:

Nvu - The Complete Web Authoring System for Linux, Macintosh
http://www.nvu.com/