diumenge, de novembre 25, 2007

OpenSolaris podrà intercanviar fitxers amb Windows

Després d'una nova donació de codi per part de Sun Microsystems, el projecte de sistema operatiu lliure disposarà de la capacitat de connectar-se amb sistemes Windows per recuperar arxius d'aquests o bé que un client Windows pugui recuperar arxius de màquines OpenSolaris.

El projecte CIFS Server permetrà a OpenSolaris intercanviar fitxers amb màquines que emprin Microsoft Windows com a sistema operatiu a través del protocol SMB (Server Message Block), d'una forma idèntica a la que Samba permet a Linux i Mac OS X, doncs al cap i a la fi aquest darrer programari facilita de la mateixa manera l'intercanvi de fitxers entre GNU/Linux o Mac OS X i Windows en ambdós sentits.

Aquest projecte ha estat el resultat d'una nova donació de codi font per part de Sun Microsystems, la companyia impulsora del projecte OpenSolaris a partir del codi font de Solaris, el seu Unix propietari que ara -i de la mateixa manera que molts altres projectes Linux com Fedora/Red Hat o openSUSE/Novell SuSE- beu de les fonts del sistema operatiu creat per una comunitat de desenvolupadors independents.

Quan s'implementi de forma efectiva aquest projecte en les diferents distribucions binàries d'OpenSolaris, aquest sistema operatiu estarà plenament capacitat per integrar-se de manera encara més transparent en xarxes amb sistemes Windows, ja que els usuaris i administradors de sistemes no es veuran obligats a configurar servidors de fitxers mitjançant el protocol NFS ni a haver de recórrer a altres eines externes per possibilitar l'intercanvi de fitxers entre sistemes Windows i OpenSolaris/Solaris.

De moment, aquest projecte es troba encara en desenvolupament sense una versió definitiva (prou madura?) com per a ser inclòs ja en alguna de les distribucions binàries d'OpenSolaris, però la idea és que la primera versió definitiva d'Indiana (de la qual tenim ara a la nostra disposició una preview) compti amb ell, i que la pròpia Sun l'inclogui dins de Solaris en el termini d'un any.

Juntament amb el programari client i servidor CIFS també s'hauran de fer canvis en els sistemes de fitxers i diversos components d'OpenSolaris, cosa per a la que Sun ja ha donat tot el codi necessari.

El client CIFS (no confondre amb el servidor; aquesta peça de programari permet copiar fitxers des d'una màquina Windows) és una evolució del smbfs que inclou Mac OS X i que li permet l'intercanvi de fitxers amb sistemes Windows.

Més informació:

Pàgina web del projecte de servidor CIFS
http://opensolaris.org/os/project/cifs-server/

Pàgina web del projecte de client CIFS
http://opensolaris.org/os/project/smbfs/