diumenge, de novembre 18, 2007

Alliberat el codi font de Multics

El MIT allibera el codi font d'aquest sistema operatiu històric, moviment que podrà ser aprofitat especialment en el sector educatiu.

Tot i que a la majoria dels lectors no els sonarà de res, Multics és un dels sistemes operatius més influents de la història de la informàtica, ja que se'l pot considerar l'antecedent directe del Unix o, si es prefereix d'una manera més "romàntica", el seu pare. De fet, el mateix nom Unix és un joc de paraules amb Multics.

La longevitat d'aquest vell sistema operatiu ha estat molt llarga: d'ençà de la seva concepció el 1964 fins a l'apagat de la darrera instal·lació productiva, en el 2000, han passat ni més ni menys que 36 anys, més que tota la vida del Windows, Unix o Mac OS, els sistemes operatius més coneguts pel públic final. Entremig, una història que només coneixen els "geeks" més aficionats al món de la informàtica, i encara que ha estat prou silenciosa, ha impactat fins a tal punt de marcar el present i el futur del món no només de la informàtica corporativa i els grans servidors, si no també el de la microinformàtica.

En un moviment amb més caire romàntic que pragmàtic, el MIT (Massachusetts Institute of Technology, una institució amb un pes específic molt gran en el món de la informàtica) ha alliberat el codi font de la versió 12.5 d'aquest sistema operatiu, datada en el 1992. Aquesta ha estat una donació de l'empresa Bull, una altra històrica del món de la informàtica.

L'alliberament del codi font de Multics poc podrà aportar als sistemes operatius moderns, i tot i això sí pot constituir-se com una bona eina en l'ensenyament de les carreres d'informàtica.

Més informació:

Pàgina web de Multics
http://www.multicians.org/

Història de Multics i notícia sobre l'alliberament del seu codi font
http://web.mit.edu/multics-history/