dimecres, de juliol 25, 2007

Xen inclòs en el nucli de Linux

Després de molt de temps de discussió sobre la inclusió o no del programari de virtualització Xen en el nucli del sistema operatiu del pingüí, finalment aquesta s'ha esdevingut, convertint a Linux en el primer sistema operatiu dels "grans" en tenir una solució de virtualització integrada en el nucli.

Xen és un projecte de hypervisor (terme que identifica un programari de virtualització) iniciat a la Universitat de Cambridge les primeres versions públiques del qual van veure la llum en el 2003, i que necessita que el sistema operatiu a virtualizar sigui modificat, encara que des de la versió 3.0 es pot executar Windows sense necessitar cap modificació.

És especialment popular entre els sistemes de programari lliure, ja que el mateix projecte ho és, permetent modificar el seu codi font per adaptar-lo cada vegada a un nombre més gran de sistemes operatius. Actualment s'ofereix suport oficial per a diverses distribucions de Linux (openSUSE, Fedora Core, Ubuntu o Debian entre d'altres) i OpenBSD.

Encara que integrat en algunes distribucions de Linux (fins i tot podem descarregar d'Internet un Live CD de Xen dedicat a mostrar les bondats d'aquest programari de virtualització), es discutia des de fa algun temps si caldria integrar-lo en el mateix nucli del sistema, permetent d'aquesta manera que la virtualització mitjançant Xen estigués disponible per a totes les distros i usuaris, un pas que tenia molts més admiradors que detractors.

Un moviment clau en el sector dels servidors

Actualment les tecnologies de virtualització tenen el seu camp d'acció principal en el terreny dels servidors, precisament en el que Linux ha aconseguit el reconeixement mundial i plantar-li cara a Windows més que en el camp dels desktop o màquines d'escriptori.

La integració de facilitats per a la virtualització en el mateix nucli del sistema amb el conseqüent augment de rendiment, serà sense cap mena de dubte un gran al·licient per a què les companyies que encara no s'han decidit a migrar cap al sistema del pingüí s'ho pensin, i fins i tot puguin fer-ho aquelles que a priori no tenien intencions de realitzar aquest moviment.

Una tendència imparable

Ni els dispositius més petits es salven d'una tendència -la virtualització- que ha experimentat un augment notable en els darrers mesos gràcies a programari com VMware, Virtual PC o el mateix Xen.

Les màquines virtual hardware i els programes de virtualització han deixat de ser aquelles simples "joguines" que permetien executar un sistema operatiu dins d'un altre per tal de provar novetats o, símplement, aprendre coses noves sense abandonar la comoditat del sistema conegut i amb el qual la màquina ja funcionava a la perfecció. Actualment són peces de programari perfectament greixades que permeten l'execució simultània de diverses instàncies d'un mateix sistema operatiu, cadascuna d'elles executant un servei o una funcionalitat determinada dins d'una mateixa màquina física o conjunt de màquines.

Fins i tot -i per motius bàsicament d'estabilitat i seguretat- el paradigma de la virtualització ha estat dut fins a dispositius mòbils com ara telèfons per tal de separar les aplicacions com són videojocs o agenda de les funcions pròpies de la telefonia mòbil com ara atendre o realitzar trucades. D'aquesta manera, un bloqueig inesperat en un videojoc no afecta a totes les funcions del telèfon, podent reiniciar el terminal sense deixar de rebre una trucada, quelcom molt important en plena era de la comunicació.

Més informació:

Linux: Xen Merged KernelTrap
http://kerneltrap.org/node/13917