dilluns, de juliol 16, 2007

Augmenta la quota de mercat del navegador web Firefox

L'estudi d'una consultora francesa denota l'alta penetració en el segment dels navegadors web que està tenint Firefox, impensable fa només uns anys.

Primer fou Netscape, i després va arribar Microsoft amb el seu Internet Explorer per arrasar amb prop del 96% del mercat. Les tornes no han canviat, però Firefox, el navegador lliure del projecte Mozilla i hereu directe de Netscape, no només s'ha afermat com una alternativa clara al browser de la companyia de Redmond, si no a més molt viable al mercat.

El darrer estudi de mesurament de l'ús de navegadors realitzat per XitiMonitor (una empresa francesa fundada per AT Internet i que es dedica a estudis estadístics relacionats amb Internet i les noves tecnologies) revela un important creixement del navegador lliure per excel·lència en la seva segona versió, especialment al continent europeu, i si ho comparem amb la darrera versió del navegador de Microsoft.

Dels trenta països analitzats, en 14 domina Firefox 2, mentre que en 16 ho fa l'Internet Explorer 7, i en alguns casos el domini del navegador de Mozilla és aclaparador, com a Eslovènia, on Firefox 2 té el 26,8% del total dels navegadors emprats enfront del 8,1 de l'IE 7. Naturalment, en aquestes xifres no s'hi inclouen versions anteriors del Firefox ni de l'Internet Explorer, com la 6, encara molt popular i usada.

Malgrat tot, l'estudi és certament revelador, ja que a despit que molts diran que Firefox juga amb avantatge al poder ser instal·lat en una base més gran d'ordinadors en ser multiplataforma, IE 7 també pot ser instal·lat sobre Windows XP, i de fet Microsoft així ho recomana. Com a conseqüència, ens podem preguntar d'una banda sobre el nivell de cas que se li fan a les recomanacions de la multinacional nord-americana, i per l'altre del nivell real de penetració de Windows Vista, sistema operatiu que porta de sèrie la versió 7 de l'Internet Explorer.

Si tenim en compte totes les versions dels navegadors i no només les darreres, els números també són reveladors encara que no tan contundents: en el vell continent, un 70% dels internautes prefereix el browser de Microsoft, mentre que un 28% aposta per Firefox. La contesa és especialment dura en països com Finlàndia i Eslovènia, on el navegador lliure té més del 45% del mercat.

La mitjana europea correspon a un 66,5% d'usuaris d'Internet Explorer, 27,8% per a Firefox, 3,5% per a Opera, 1,7% per a Safari, 0,3% per a Netscape i, seguidament, un nodrit grup que no sobrepassa el 0,1% de presència al mercat, entre els quals s'hi troben Camino (navegador de la Fundació Mozilla exclusiu per a Mac OS X) o el navegador de la videoconsola de Sony PSP. Els desenvolupaments de navegadors exclusius de la plataforma Linux com ara Konqueror brillen per la seva absència, fet que podria indicar la preferència per Firefox dels usuaris del sistema operatiu del pingüí.

La resta món no segueix la tendència europea, ja que Firefox es situa al voltant del 15% d'ús en tots els continents si exceptuem a Oceania, amb un notable 28,9% que fins i tot supera al vell continent pel què fa a ús de Firefox.

Les xifres de l'estudi es refereixen al període de juliol de 2007.

Més informació:

Browser War: IE7 and FF2 Split European Preferences
http://www.xitimonitor.com/en-us/browsers-barometer/ie7-and-firefox-2-march-2007/index-1-2-3-78.html

Firefox frôle les 28% d'utilisation en Europe Internet Explorer sous les 70%
http://www.xitimonitor.com/fr-fr/barometre-des-navigateurs/firefox-juillet-2007/index-1-1-3-102.html