dimecres, d’abril 04, 2007

Publicat OpenOffice 2.2

És presentat com a una revisió d'ús imprescindible que corregeix forats de seguretat i aporta noves i interessants funcionalitats.

L'enfocament dels responsables del projecte sembla ser el de presentar batalla al recentment llançat Microsoft Office 2007 amb novetats en gairebé totes les seves aplicacions.

Les principals novetats del nou OpenOffice són:

- Millorada la qualitat de lectura de les fonts en pantalla de totes les aplicacions del paquet ofimàtic. Això s'aconsegueix mitjançant l'activació per defecte del suavitzat kerning, que fins ara havia d'activar manualment l'usuari.
- Millorada l'exportació a format PDF amb la inclusió de la possibilitat de realitzar "bookmarks" en els nostres fitxers.
- La versió per a Windows aprofita els nous canvis cosmètics de Vista, emprant per exemple els renovats quadres de diàleg per obrir o desar un fitxer.
- La versió per a Mac OS X ha reduït la mida del fitxer d'instal·lació i ha afegit millores d'estabilitat i correcció de bugs. Els requeriments mínims per a la seva execució són disposar de Mac OS X 10.4.x i X11.
- El full de càlcul Calc ha vist millorada la seva compatibilitat amb els formats de fitxer propis de l'Excel de Microsoft.
- Base, el programari de base de dades, ha vist millorats l'editor d'SQL i la compatibilitat amb els drivers de bases de dades de terceres parts, com els drivers ODBC d'Oracle.
- Augmentada la seguretat amb vista a prevenir possibles infeccions de virus de macro que encara estiguin per arribar.

Aquesta nova versió 2.2 de la suite ofimàtica lliure ja es pot descarregar des de la web del projecte, a

Pàgina de descàrrega d'OpenOffice
http://download.openoffice.org/

Estant disponible com a descàrrega directa per a Windows, Linux (sobre xips x86 i PowerPC), Solaris (SPARC i x86), Mac OS X i FreeBSD. La descàrrega també es pot dur a terme mitjançant client P2P BitTorrent.

Més informació:

Pàgina web d'OpenOffice
http://www.openoffice.org/

Nota de premsa anunciat OpenOffice 2.2
http://www.openoffice.org/press/press_release_ooo2.2.0.html