dimarts, de gener 23, 2007

Creada la Fundació Linux per promoure el sistema operatiu del pingüí com a rival de Windows

El principal objectiu d'aquesta nova entitat serà donar suport al mercat a Linux de forma genèrica, de la mateixa manera que l'usuari de Windows pot trobar un suport en Microsoft.

La funció de la recentment presentada Linux Foundation serà la de comportar-se com una companyia comercial que oferirà suport als usuaris de Linux, duent a terme un paper que en la contrapartida comercial del sistema operatiu del pingüí (Windows) realitza Microsoft. En aquest sentit, actuarà com a un ens neutral, sense afavorir a una o unes distribucions en concret, si no parlant de Linux de forma genèrica.

La iniciativa ha partit d'un grapat d'importants empreses del sector informàtic, significatives totes elles en l'ecosistema Linux i entre les quals s'hi troben IBM, Novell, Oracle, Intel, HP, Sun Microsystems, Cisco, Google, Dell, Nokia o Toshiba entre d'altres.

La Fundació Linux és producte de la fusió de l'OSDL (Open Source Development Labs) i el Free Standards Group, dos organismes que realitzaven fins ara les tasques que se li han encomanat a la nova i flamant organització. El motiu de la substitució d'aquestes dues entitats per una de sola sembla ser la intenció de sumar esforços en un moment en què els promotors de la Linux Foundation veuen el mercat prou madur com per a l'existència d'aquesta entitat.

Un dels noms propis que desenvoluparà la seva feina en el marc de la Linux Foundation serà Linus Torvalds, creador del nucli (kernel) del sistema i també de la seva mascota, el pingüí Tux*.

Les tasques de la Fundació seran la promoció de l'ús del sistema operatiu lliure, la seva protecció davant amenaces com les legals per les diferents disputes sobre drets de propietat intel·lectual en el seu codi font, i l'estandardització del sistema. En aquesta darrera funció hi trobem el temor de la indústria de què a Linux li passi el mateix que ja li va passar a l'estàndard Unix a finals de la dècada dels 70 i durant els 80, subdividint-se en diverses branques només compatibles a nivell de comandes i amb prou feines d'interfície d'usuari.

La nova entitat hereta la tasca de gestionar la recomanació LSB (Linux Standard Base) que serveix com a guia als fabricants de distribucions Linux per homogeneïtzar les seves creacions i fer-les compatibles entre elles per a la instal·lació de nou programari.

A banda de Linus Torvalds, la Fundació també tindrà a altres desenvolupadors importants dins de Linux en plantilla, el que garanteix que continuaran dedicant-se al 100% al desenvolupament i millora del sistema.

Més informació:

The Linux Foundation
http://www.linux-foundation.org/en/Main_Page

* Malgrat que en aquest cas no fou pròpiament el creador del dibuix, només de la idea.