dissabte, de novembre 25, 2006

Alliberada la versió 1.0 de l'especificació D-Bus

Facilita la intercomunicació de processos en un escriptori gràfic de Linux/Unix a més del diàleg de les aplicacions amb el sistema.

D-Bus és un estàndard més per al pas de missatges entre processos en un sistema Linux o Unix, el que vol dir a grans trets que facilita l'intercanvi d'informació i ordres entre diferents programes.

A més, D-Bus també permet el control del cicle de vida d'una aplicació, és a dir, quan es creen instàncies d'aquesta (o, dit d'una forma més simple, quantes vegades s'executa l'aplicació) i quan moren, per exemple.

Ha estat desenvolupat per freedesktop.org, una organització que treballa en l'estandardització de la interoperativitat entre diferents aplicacions i entorns gràfics del món GNU/Linux i Unix. En aquest sentit ha realitzat una notable tasca de creació d'estàndards que posteriorment han estat adoptats per dos dels entorns més coneguts del món del programari lliure com són KDE i Gnome. És el responsable del projecte Portland, l'objectiu del qual és unificar funcionalment els diversos escriptoris gràfics existents per al sistema del pingüí.

La funcionalitat del D-Bus va més enllà del que he explicat, proporcionant a les aplicacions informació sobre el sistema. Així, per exemple, podem usar aquest estàndard per informar a un programa si s'ha connectat una clau USB al nostre ordinador.

D-Bus es basa en tres capes: en primer lloc la llibreria libdbus, que no està subjecta a cap dependència a excepció d'un parser d'XML, en segon lloc un daemon (dimoni; procés del sistema Unix/Linux) construït sobre aquesta llibreria i que realitza l'intercanvi de missatges, i en tercer lloc les llibreries pròpies en què es basa cada entorn d'escriptori.

Així, D-Bus pot arribar a ser vist com una "meta-aplicació" que treballa directament amb els diversos entorns gràfics per a homogeneïtzar-los.

Entre els projectes destacats que aprofiten aquest nou estàndard hi trobem l'eina de classificació i cerca Bagle, el sistema d'impressió CUPS, HAL (capa d'abstracció de hardware creada també per freedesktop.org) o Permovi, un projecte per a la creació d'un Media Center amb Linux.

Més informació:

Especificació D-Bus
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus