dimarts, d’octubre 03, 2006

Les companyies d'antivirus contra Microsoft pel Windows Vista

Les novetats que el darrer sistema operatiu de Microsoft presentarà en el camp de la seguretat han provocat el temor entre els fabricants de productes com antivirus i tallafocs de què la seva parcel·la de negoci quedi molt reduïda.

La lògica és aclaparadora: si Windows porta de sèrie un conjunt d'utilitats destinades a fer més segur treballar amb el sistema operatiu, per què hauríem de necessitar recórrer a utilitats de terceres parts que, a més, ens costen diners? I a aquesta conclusió han arribat diverses companyies dedicades al programari de seguretat com per exemple la poderosa Symantec.

I és precisament Symantec la que ha iniciat una forta ofensiva en els mitjans de comunicació contra les pràctiques que Microsoft està adoptant en Vista, i que segons el fabricant del cèlebre antivirus Norton torna al que se l'ha acusat de fer altres vegades: no oferir suficient informació sobre l'API del seu nou sistema per a què els fabricants d'altres productes que poden entrar en competència amb els seus no puguin adaptar-los a la perfecció per a què funcionin bé en Windows.

Microsoft ja va incloure un tallafocs en el Windows XP, malgrat que aquest no és considerat gairebé per ningú com a una competència per als productes d'altres companyies. Tot i això, les apostes van pujar amb l'adquisició per part del gegant de Redmond de la companyia romanesa Gecad en el 2003, ja que aquesta disposava en el seu catàleg d'un producte antivirus. Res no ha indicat fins ara, però, que Microsoft vagi a treure un producte específicament antivirus en un futur proper.

Els coneixements i el codi de Gecad van anar a parar a Windows Defender, un programari de protecció del sistema contra malware* que va ser molt benvingut pels usuaris de Windows. Aquest programa, que fins ara constituïa una descàrrega voluntària per separat, vindrà inclòs en Windows Vista.

Aquesta inclusió de Windows Defender com a part del sistema operatiu juntament amb altres mesures de seguretat com són la millora de l'antivirus, les eines anti-phishing de l'Internet Explorer 7 o l'API Windows Filtering Platform** per a antivirus i productes de seguretat en general, han provocat les lloances de part de la comunitat de desenvolupadors dedicats a la seguretat informàtica i el consens generalitzat de què Vista serà més segur que els seus predecessors. No debades, Microsoft havia rebut crítiques molt fortes per la seguretat de Windows XP.

Tot i les facilitats que hem vist, aquestes també poden ser una arma de doble tall: molt útils als altres fabricants si s'en coneixen tots els detalls, o bé proporcionar a Microsoft un sucós avantatge per als seus futurs productes de seguretat si la companyia de Redmond no revela tots els seus més mínims detalls. I Symantec (al costat d'altres companyies) insisteix que és més aviat el segon que no el primer.

Així les coses, diverses companyies dedicades als productes de seguretat han encetat una campanya de crítica de la postura de Microsoft i de les mesures de seguretat adoptades per al Windows Vista -pel què, i com a conclusió, es pot deduir que els productes d'aquestes companyies seran 'necessaris' per als usuaris de Vista-, mentre que la companyia de Bill Gates es defensa argumentant que no és veritat que amagui informació.

En el passat, Microsoft ja es va enfrontar a una demanda per amagar informació bàsica a la competència, de la qual en va sortir un càstig molt fort imposat a la companyia de Redmond per la Unió Europea.

* literalment, "programari maliciós", i que podem interpretar com tot aquell l'objectiu del qual sigui comprometre la seguretat de la nostra màquina i/o les dades que aquesta contingui.

** Que permet al programa que l'empri realitzar accions com ara la inspecció dels paquets en una comunicació per xarxa.