dissabte, de juliol 22, 2006

Microsoft disponibilitza el codi font del seu emulador de dispositius mòbils

La llicència aplicada per Microsoft al codi font deixa el marge suficient per a què aquest pugui ser portat a altres sistemes operatius i per a què s'emulin nous dispositius amb, al seu torn, nous sistemes operatius.

Dins de la seva iniciativa Shared Source, Microsoft ha disponibilitzat el codi font del seu Device Emulator 1.0, un programari que simula el comportament d'una CPU ARM que executa els sistemes operatius Windows CE i Windows Mobile.

El programari compilat acompanya a l'entorn de programació Visual Studio 2005, i el seu codi font pot ser compilat amb aquest mateix entorn.

L'aplicació es divideix en diversos mòduls:

- Emulador de la CPU ARM, compilant-la en el moment de l'execució (tècnica coneguda com a JIT, Just In Time) a codi x86.

- Emulador de MMU, que proporciona la memòria virtual i la protecció de pàgines de memòria.

- Emulador de placa base amb la RAM i la NOR flash emulades.

- Una col·lecció de diversos perifèrics connectats a la placa base, com pantalla tàctil, teclat, tarja de xarxa,...

- Interfície DMA que permet a les aplicacions que s'estan executant dins de l'emulador a connectar-se i intercanviar informació amb les aplicacions que estan fora d'aquest, i viceversa.

El tipus de llicència a la qual s'acull Microsoft per a aquest emulador permet que el seu codi font pugui ser reutilitzat en altres projectes, pel que podria servir de base per a altres emuladors o fins i tot per a realitzar emuladors de dispositius mòbils amb altres sistemes operatius. Els programadors també poden emprar el codi font per a les seves aplicacions sota Windows i fins i tot existeix la possibilitat de migrar el codi a altres sistemes operatius.

El Device Emulator 1.0 ja es troba precompilat com a descàrrega gratuïta per a aquelles persones que simplement vulguin emular un dispositiu mòbil sense entrar a recompilar el propi emulador. En aquest darrer cas es pot trobar a

Standalone Device Emulator 1.0 with Windows Mobile OS Images
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c62d54a5-183a-4a1e-a7e2-cc500ed1f19a&displaylang=en

Els requisits per a executar-lo són disposar d'un ordinador amb Windows 2000, XP o Server 2003.

Més informació:

Shared Source Microsoft Device Emulator 1.0 Release
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=faa8c81d-7316-4461-a0ed-6c95b261ddcd&DisplayLang=en