dissabte, de juliol 01, 2006

Alky: l'arriscada aposta per executar programes en qualsevol plataforma

Bluf o projecte seriós? Els responsables d'Alky anuncien una plataforma capaç de convertir un executable de Windows en un altre de Mac OS X o Linux.

Ja hem tingut notícies de diversos "blufs" a la indústria informàtica relatius al món de la virtualització, un segment que ha experimentat un creixement molt notable durant aquests darrers anys. No és estrany per tant, que davant anuncis espectaculars com el present, el públic guardi un cert escepticisme.

Alky és un nou programari que, segons afirmen els responsables de desenvolupament del projecte, pot convertir un executable de Windows en un executable per a Mac OS X o Linux. En el Wiki del projecte es mostren unes captures de pantalla d'Alky executant un parell de videojocs -doncs aquest programari sembla destinar-se en principi als jocs d'alt rendiment- per a PC amb Windows sota Mac OS X, però en aquestes captures no es veu el joc en si, si no els resultats de passar l'arxiu executable per Alky... i els errors que aquest produeix.

La diferència d'Alky respecte a altres programes que permeten també l'execució de programari de Windows en altres sistemes operatius com per exemple Wine, és que enlloc de córrer l'aplicació original sobre una mena d'emulador o de recrear l'API de Windows a través de llibreries i programes que corren en el sistema amfitrió, amb Alky es reconverteix l'executable, fent-lo córrer per tant com a una aplicació nativa de Mac OS X o de Linux.

La rapidesa i el rendiment de les aplicacions es veuen augmentats pel fet de convertir el binari de Windows en un binari natiu. Això es realitza mitjançant "l'Alkinator", que d'alguna forma uneix l'executable original amb una llibreria (LibAlky) que probablement contingui les crides més comunes a l'API del Windows.

En el cas del sistema operatiu d'Apple, i segons afirmen els responsables d'Alky, la implementació està ja en fase avançada, mentre que per a Linux es troba encara en un estat embrionari.

Virtualitzar una aplicació de Windows no és impossible, i de fet ja existeix almenys un producte que ho fa, independitzant completament l'aplicació en un fitxer i permetent executar-la en una altra màquina amb Windows instal·lat (independentment de la versió d'aquest); es tracta del programari de Softricity. Tot i que només funciona sobre el sistema operatiu de Microsoft, és un bon indici palpable que, almenys en teoria, el model proposat per Alky pot funcionar.

Alky es troba encara en fase de desenvolupament, els seus responsables estan llançant crides a la comunitat per a què participi en el desenvolupament, i segons s'especifica a la seva plana web, el programari serà alliberat sota llicència GPL.

Més informació:

Plana web del projecte Alky
http://www.alkyproject.com/

Plana web de Softricity (com a referència de què pot ser possible virtualitzar una aplicació, tot i que aquesta s'executi sobre el mateix sistema operatiu)
http://www.softricity.com/