dimecres, d’abril 05, 2006

Web 2.0: el propi lector es converteix en redactor de notícies

Anant un pas més enllà dels weblogs, sorgeixen per la Xarxa les comunitats de notícies, en les quals són els propis lectors els que en creen els continguts.

La idea és tan senzilla que en assabentar-nos-en, fàcilment podem pensar "com és que no se m'haurà ocorregut a mi abans": crear un weblog cooperatiu en el qual qualsevol internauta hi pugui postejar els seus articles, de forma que el lloc web es converteixi en un site de notícies generat pels propis lectors. Les anomenades 'comunitats de notícies' representen ara mateix el màxim del nou concepte d'informació alternativa del segle XXI.

Bona mostra d'això n'és Digg, potser el paradigma de les comunitats de notícies. En aquest site, qualsevol internauta (previ registre) pot publicar continguts, que són al seu torn comentats i contrastats per la resta de la comunitat de lectors/escriptors.

De moment en la nostra llengua no disposem de cap comunitat d'aquest estil, però tot i que la presència del català a Internet és petita en comparació amb altres llengües amb un nombre de parlants molt superior (com l'anglès o el castellà), l'activisme dels internautes catalanoparlants així com la tradició associativa del nostre país ben segur faran que ben aviat gaudim d'una comunitat d'aquest tipus.

Polèmica amb el periodisme tradicional

"Qualsevol internauta pot convertir-se en periodista" és una afirmació que sense cap mena de dubte hem pogut llegir o escoltar en el passat recent d'Internet. Des de la passada Guerra del Golf, en la qual els weblogs van guanyar protagonisme als mitjans de comunicació tradicionals, la set per a trobar canals d'informació alternatius a aquests darrers ha anat en augment. Però fins a quin punt cal aquesta 'alternativitat', i fins a quin punt són fiables els nous mitjans protagonitzats pels usuaris? Aquesta és la pregunta del milió.

Molts periodistes veuen amb recel i desconfiança aquests nous mitjans i el potencial que suposen, altres els veuen amb el desdeny del mestre que mira a l'aprenent principiant, i finalment n'hi ha que ho veuen com a un mitjà pel qual el ciutadà corrent pot expressar les seves emocions, sentiments i coneixements al món en general i, per tant, una font més per a elaborar els seus propis continguts.

Com hem esmentat abans, en la darrera Guerra del Golf, els weblogs van guanyar protagonisme, i especialment els realitzats per soldats de l'exèrcit nord-americà. Molts d'ells van ser consultats i usats pels mitjans de comunicació per a informar sobre la moral de les tropes invasores. Fins i tot es va crear un weblog en el qual la persona que l'actualitzava deia connectar-se des del cor de Bagdad, malgrat que fou desacreditat per diversos mitjans.

En definitiva, sembla que el paper del periodista al segle XXI no s'extingirà si no que, ans al contrari, comptarà amb moltes més fonts i tindrà més feina a determinar si són o no fiables. I fins i tot pot ser que els weblogs fomentin més vocacions periodístiques, com ens ha passat a més d'un...

Més informació:

Neodiario
http://neodiario.net/

Menéame
http://meneame.net/

Digg
http://www.digg.com/

CrispyNews: Create a community news site--for free
http://www.crispynews.com/global