dimarts, d’abril 04, 2006

Alcatel i Lucent Technologies es fusionen

La companyia francesa tindrà un 60% de la nova empresa resultant, mentre l'operació queda pendent de la seva aprovació per part de les autoritats reguladores europees i nord-americanes i els governs gal i dels EUA.

La unió d'aquestes dues companyies, líders actualment en el sector de les telecomunicacions, donarà com a resultat un monstre de 30 bilions d'Euros de valor, 21 bilions en operacions, i 88.000 treballadors, que pot ser considerat com a una de les empreses més gran del sector de les telecos (si no la més). Per a fer -nos una idea, el seu volum de negoci superarà al de Cisco Systems, un altre autèntic gegant.

La fusió serà més aviat una adquisició, doncs la francesa Alcatel tindrà un 60% de la companyia resultant, lògic si pensem que Alcatel és més gran que Lucent. El procés ha estat aprovat per les directives de les dues companyies, i ara el que queda és que les autoritats reguladores tant nord-americanes com europees donin el vistiplau. La fusió sembla haver estat decidida tan ràpidament que la nova companyia resultant encara no té nom, que li serà assignat més endavant.

En total, el procés d'unió de les dues empreses per a crear-ne una de sola durarà tres anys, període durant el qual els destins de Lucent i Alcatel seran conduïts per un comitè mixt de directius de les dues companyies. Els quarters generals mundials quedaran establerts a Paris, la capital francesa, mentre que les operacions nord-americanes es dirigiran des de Nova Jersey.

Ambdues empreses disposen actualment de contractes amb els exèrcits de França i els Estats Units, trobant-se en la tessitura de poder haver d'abandonar algun d'aquests contractes si la fusió es porta endavant. Per tal d'evitar aquesta situació, Lucent ja ha anunciat la creació d'una subsidiària sota la tutela de Bell Labs per a les 'operacions sensibles' amb el govern nord-americà. Per la seva banda, el govern gal mantindrà en el seu poder un important paquet d'accions de la nova companyia, com ara posseeix a Alcatel.

Un altre aspecte que s'ha de tenir en compte és el futur de la força laboral, doncs ja s'ha anunciat una retallada a la plantilla de la companyia resultant que afectarà a un 10% dels treballadors, més de 8.000 llocs en total. Segurament que els sindicats ja han pres bona nota d'això i ja estan preparant actes reivindicatius.

Aquesta no era la primera vegada que les dues companyies parlaven de fusionar-se. En una anterior oportunitat, Lucent va avortar l'operació davant la fórmula dominant per a Alcatel que propugnava aquesta darrera companyia. Malgrat que avui l'empresa dominant continuarà sent la francesa, sembla que els termes han agradat més a la nord-americana.

Més informació:

Alcatel and Lucent Technologies to merge and form world's leading communication solutions provider
http://www.alcatel.com/vpr/?body=http://www.home.alcatel.com/vpr/vpr.nsf/DateKey/02042006uk