dissabte, d’abril 22, 2006

Visual Studio 2005 Express gratis... per sempre

Fins ara el paquet de programació bàsic de Microsoft era gratuït durant un any.

La nombrosa comunitat de desenvolupadors, ja siguin professionals o simples aficionats, que s'ha reunit al voltant de Visual Studio 2005 Express -uns 5 milions de descàrregues en 5 mesos- han decidit a Microsoft a perpetuar la gratuïtat d'aquesta a l'entorn de programació, que fins avui es trobava limitada a 1 any.

Visual Studio 2005 Express consisteix a una versió "lite" o lleugera de les eines de programació de Microsoft, que inclou Visual Web Developer, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J# i SQL Server Express, orientant-se cap al programador aficionat o ocasional i als petits negocis.

Aquesta suite de programació fou alliberada al novembre de 2005, i tenia data de caducitat per a la seva gratuïtat: 1 any. Vist el seu èxit i l'àmplia comunitat de programadors que ha florit al seu voltant, Microsoft s'ha decidit a disponibilitzar-la gratuïtament de forma permanent -paraules textuals de Dan Fernandez, Lead Product Manager de Visual Studio Express, al seu weblog-.

Cadascun dels components pesa entre 35 i 70 Megabytes i estan disponibles per a descàrrega gratuïta a la web de la companyia de Redmond.

Formant comunitat

Potser com a contrapartida a les comunitats de desenvolupadors i usuaris que han crescut a l'ombra dels projectes de codi obert i lliures, Microsoft ha volgut dotar a Visual Studio Express de quelcom més que un suport tècnic o unes eines per a què l'usuari pugui resoldre els seus dubtes i aprendre, si no d'una autèntica comunitat que intercanviï experiències i coneixements per a créixer conjuntament.

És per això que paral·lelament al llançament de la versió "de hobby" de Visual Studio, va néixer també el lloc web Coding4Fun (en anglès, acrònim de "Programant per Diversió") que ofereix exemples de programació, tutorials, recursos, i un punt de contacte per a tots els usuaris de Visual Studio Express, i que ha augmentat els seus continguts coincidint amb l'anunci de l'extensió de la gratuïtat de l'entorn de programació.

Un moviment amb interès comercial?

Certes empreses començaven a trobar-li el gust als entorns lliures i gratuïts de programació, amb els quals poden disposar de les eines suficients per a desenvolupar les seves pròpies creacions,... I com sol passar en aquests casos, moltes vegades també fora de l'entorn Windows.

La gratuïtat de Visual Studio Express garanteix a Microsoft la continuïtat d'un nucli de petites empreses dedicades a la programació que continuen treballant amb les seves eines, ja que no han de témer el cost d'un gran entorn de programació, prohibitiu per a moltes iniciatives que comencen, per exemple, de les mans d'estudiants amb pocs diners.

Més informació:

Visual Studio Express
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/

Coding4Fun
http://msdn.microsoft.com/coding4fun/