dissabte, d’abril 15, 2006

Estudi indica que MSN Messenger és el programari de missatgeria instantània més emprat del món

Un 61% de tots els usuaris d'IM (Instant Messaging, Missatgeria Instantània) del món empren el MSN Messenger de Microsoft, quota de penetració que arriba al 90% a Llatinoamèrica.

Un recent estudi de la consultora comScore Networks sobre l'ús de solucions de missatgeria instantània a nivell mundial revela algunes xifres interessants. En primer lloc, el programari MSN Messenger de Microsoft és líder mundial amb un 61% de tots els usuaris d'aquestes solucions, sobrepassant als competidors directes com AOL i Yahoo!.

És a l'Amèrica Llatina on aquesta preponderància de la companyia de Redmond és més notable, doncs Messenger té més del 90% del mercat d'IM. Per a aquesta regió del globus, el nombre d'usuaris de solucions d'IM sobre el total d'internautes és del 64%, la més alta. En comparació, la població internauta europea usuària de solucions IM és del 49%, i encara més baixa a la zona nord-americana: 37%.

És precisament en aquesta zona on la lluita entre les diverses solucions de missatgeria instantània està més igualada, doncs els tres grans (MSN Messenger, AiM i Yahoo! Messenger) obtenen cadascun d'ells prop d'un terç del mercat. A Europa i Àsia-Pacífic, la solució de Microsoft aconsegueix el 70% del mercat.

La raó de la popularitat creixent de les solucions d'IM i VoIP a Amèrica Llatina pot ser deguda en bona part al fenomen de l'emigració, que ha portat a molts ciutadans d'aquesta regió a Europa i Amèrica del Nord, deixant darrere seu a familiars i amics. La comunicació a través d'Internet (ja sigui en domicili privat o en un cibercafè) surt sempre més a compte econòmicament parlant que les trucades telefòniques, pel què no és estrany aquesta gran penetració en la societat internauta llatinoamericana.

Una altra conclusió interessant de l'estudi de comScore és que el nombre d'usuaris d'IM europeus sobrepassa als nord-americans, certificant el relatiu desinterès d'aquests últims en aquesta mena de comunicació: 82 milions d'usuaris d'IM europeus, enfront de 69 milions de nord-americans.

Més informació:

Europe Surpasses North America In Instant Messenger Users, comScore Study Reveals
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=800