dimarts, de juny 21, 2005

Emulador permet executar programari de Linux sobre PPC, Darwin i Mac OS Classic sobre Mac OS X

No ofereix encara suport per a so o reconeixement de perifèrics USB, però ja és funcional i permet l'execució de sistemes operatius per mitjà de l'ús de màquines virtuals hardware.

Mac-On-Mac és un port de l'emulador Mac-On-Linux. Aquest últim permet l'execució dels sistemes Mac OS Classic i Mac OS X sota Linux, amb una pèrdua de rendiment mínima. Mac-On-Mac permet exactament el contrari: l'execució de programari de Linux, OpenDarwin, Mac OS Classic i Mac OS X sota -i valgui la redundància- l'últim sistema llistat: el Mac OS X d'Apple.

Aquest programari és lliure, essent distribuït sota la llicència GPL, i pot descarregar-se en codi font o binaris precompilats des de la plana web del projecte. De moment, l'estadi de desenvolupament no es troba molt avançat, perquè s'adverteix des del seu site que la unitat de CD o DVD de l'ordinador podria no ser reconeguda des de l'emulador, i el so, la xarxa i els dispositius USB no funcionen.

A la plana web oficial podem trobar documentació que ens explica com instal·lar el programa o crear una màquina virtual per a un dels sistemes operatius suportats.

Més informació:

Mac-on-Mac
http://maconmac.bastix.net/