divendres, de juny 17, 2005

Llançada Debian 3.1 "Sarge"

La distribució de GNU/Linux lliure per excel·lència disposa ja de nova versió després de tres anys de desenvolupament.

Debian és considerada com a una de les "grans" distribucions de GNU/Linux, i és presa com a base per a moltes altres, les quals poden considerar-se com a "metadistribucions" de Debian. El seu Contracte Social és un text en el qual s'hi expliquen els objectius de la distro, i en el qual consta per exemple el compromís d'usar només programes que estiguin sota una llicència lliure com la GPL o d'altres. Gràcies a això es coneix a Debian com la distribució més lliure de totes.

Sense cap mena de dubte, la novetat més destacable d'aquesta nova Debian és el seu instal·lador, més simplificat que en versions anteriors i amb el qual s'intenta trencar la barrera que suposava la instal·lació per als usuaris més novells. El nou instal·lador és modular, té la capacitat d'autodetectar maquinari i instal·lacions desateses. Fins ara, la simplicitat de l'instal·lador de Debian (el mateix gairebé des del principi) i la voluntat de "no amagar" cap detall de la instal·lació a l'usuari* feien que la distribució tingués fama de ser difícil d'instal·lar i frenés a molts usuaris. Amb el nou instal·lador s'espera guanyar més base d'usuaris.

En el procés d'instal·lació ja es permet també configurar el servidor de X-Windows per a un gran nombre de targes gràfiques.

I no deixem encara el procés d'instal·lació, perquè Debian 3.1 es pot instal·lar des de CD, DVD, via xarxa, per mitjà de disquets o des de memòries USB.

El principal programari inclòs és:
 • Kernels 2.4.27 i 2.6.8
 • GCC 3.3.5
 • KDE 3.3
 • Gnome 2.8
 • XFree86 4.3.0
 • The GIMP 2.2.6
 • Thunderbird 1.0.2
 • Firefox 1.0.4
 • PostgreSQL 7.4.7
 • MySQL 4.0.24 i 4.1.11a
 • Apache 1.3.33 i 2.0.54
 • Samba 3.0.14
També per primer cop en Debian s'hi ha inclòs el cèlebre paquet ofimàtic OpenOffice, en la seva versió 1.1.3. Destacar també els paquets de programari d'educació, sanitat i accessibilitat, fruit de diversos subprojectes relacionats amb Debian (Debian-Edu/Skolelinux, Debian-Med i Debian-Accessibility).

Una altra característica d'aquesta distribució és que està disponible per a un ampli ventall de maquinari. Així, Debian 3.1 Sarge pot instal·lar-se en arquitectures x86, Intel IA-64, PowerPC, Motorola 680x0, MIPS o Sparc entre d'altres.

Debian ha estat criticada algun cop per oferir un cicle de noves versions massa lent, deixant molt temps entre llançaments, amb la qual cosa el programari acaba quedant desfasat. Tot i això, aquesta política té la seva raó de ser: s'agafen només versions estables i acabades, amb la qual cosa l'usuari mai rep (en la branca estable) una versió beta. Per a aquells que sempre vulguin estar a l'última, a risc d'emprar programari beta no acabat, hi ha la branca "unstable", que com el seu nom indica, no pot assegurar-se el seu funcionament al 100%. La nova versió ha trigat 3 anys en el seu desenvolupament.

* en general, Debian es va comprometre des del principi dels seus orígens en "no amagar" cap detall a l'usuari, forçant a aquest a aprendre una mica més del seu ordinador que allò més habitual per a treballar amb instal·ladors i utilitats gràfiques.

Més informació:

Debian - El sistema operatiu universal
http://www.debian.org/