dilluns, de juny 20, 2005

El projecte OpenSolaris dóna els seus primers fruits

Es dóna a conèixer la primera distribució derivada d'OpenSolaris, en un estat de desenvolupament molt embrionari però que ja s'executa des d'un CD Live i permet treballar en línia de comandes.

Tot i que des d'alguns sectors tecnològics s'ha criticat a la iniciativa OpenSolaris per haver estat alliberada sota una llicència no-lliure*, no hem estat poques les persones -i m'incloc entre elles- que hem seguit amb interès aquesta iniciativa per a veure els resultats que d'ella en sortien. I aquests comencen a ser palpables.

La principal dificultat d'OpenSolaris és que s'ha entregat un codi font que necessita encara ser treballat per aconseguir quelcom utilitzable per part dels usuaris finals, una dificultat salvable fàcilment si es tenen alguns coneixements avançats d'informàtica en general i de Unix/Linux en concret. Això ha fet que no hagi sorgit cap distribució finalitzada i preparada per a usar derivada d'OpenSolaris... fins ara.

SchilliX, primera distribució OpenSolaris

Desenvolupada per un petit grup de programadors, SchilliX empra una filosofia que ha fet fortuna en el món de Linux: un LiveCD executable directament, també instal·lable en disc dur i també utilitzable des d'una clau USB. D'aquesta forma l'usuari pot provar abans de decidir-se a instal·lar-la i usar-la.

De moment SchilliX es troba en un estat molt embrionari, i només s'executa des d'una línia de comandes, cosa tot i no fer-la inviable com a alternativa en el sector dels desktop, sí que dificulta en gran mesura la seva adopció.

Les utilitats que inclou aquesta distro són cdrecord, GCC 3.4.3 i l'interpret de comandes bash entre d'altres.

De moment l'única versió disponible és la 0.1, malgrat que el seu desenvolupament continua...

* Cal diferenciar codi obert de programari lliure. El segon implica al primer, però no així en sentit invers. La CDDL, llicència elaborada per Sun Microsystems sota la qual s'ha obert el codi font de Solaris, no compleix amb les quatre llibertats postulades per Richard Stallman per a ser considerada una llicència lliure.

Més informació:

SchilliX - OpenSolaris based Distribution
http://schillix.berlios.de/