dimarts, de juny 14, 2005

Com podria ser la GPL 3?

Un article signat per Richard Stallman i Eben Moglen ens dóna una imatge dels principals canvis en la popular GPL.

La GPL (General Public License) és la llicència de programari lliure del projecte GNU, escrita originalment per Richard Stallman per tal de garantir les quatre llibertats fonamentals que tot programa lliure ha de complir:

Llibertat 0 - La de poder executar el programa
Llibertat 1 - Veure i poder canviar el codi font del programari
Llibertat 2 - Realitzar còpies a voluntat del programari
Llibertat 3 - Canviar el codi font i, com a conseqüència, modificar la forma en què treballa el programa i les seves funcionalitats

La darrera versió de la GPL, la 2, data del 1991, per la qual cosa ja s'ha quedat una mica antiquada davant nous reptes que el món del programari lliure ha d'assumir, com per exemple la patentabilitat del programari, ja que han anat sorgint diferents reglamentacions en diversos països, o les plataformes "Trusted Computing" (Computació Confiable).

Per enfrontar-se a aquests reptes ja s'està treballant en la versió 3.0 d'aquesta llicència.

En un recent article publicat a la web de la GNU, Richard Stallman (considerat unànimement com a fundador del moviment del programari lliure) i Eben Moglen (Conseller General de la Free Software Foundation i professor de lleis i història de la llei a la Universitat de Columbia) ens desvelen ja més concretament els continguts que tindrà (o en el seu parer hauria de tenir) la nova versió de la GPL. Naturalment, una opinió com la de Richard Stallman tindrà un pes molt important en les decisions que es prenguin futurament dins de la GNU sobre aquest tema.

El document de Stallman i Moglen comença amb una introducció al que és la GPL i l'èxit aconseguit per aquesta llicència*, seguint per l'anàlisi de les dificultats que pateix en la seva implantació. I és que no cal oblidar que la GPL vol ser i és una llicència d'aplicació mundial, i que pot per tant entrar en conflicte amb llicències i reglamentacions d'aplicació local, especialment en matèria de copyrights. La versió anterior fou construïda per un equip d'advocats nord-americans, mentre que per a aquesta propera versió es treballa amb persones de diversos punts del globus.

Un altre aspecte que haurà de tractar la GPL 3.0 és l'encaix que tindrà amb altres llicències, especialment les que tinguin a veure amb el programari propietari. I és que cada vegada estem veient en major grau programari lliure juntament amb programari comercial, ja sigui en distribucions de GNU/Linux o programes comercials. A més, i segons explica el document, el moviment GNU és pragmàtic respecte al sistema politicosocial i econòmic existent actualment i, per tant, no es nega a un bon enteniment o fins i tot a aportacions de grans multinacionals que treballin amb programari privatiu, malgrat que naturalment sempre mantenint els seus principis ètics. La nova versió haurà doncs de contemplar tot això.

Finalment el document acaba amb un reconeixement a Richard Stallman com a autor de la GPL.

La GPL 3.0 passarà un període de discussió i aportacions per part de la comunitat en general abans de ser aprovada.

*gràcies al seu torn a l'èxit aconseguit pel programari que s'acull a ella, com GNU/Linux, un sistema operatiu present en tota mena d'ordinadors, des de desktops fins a grans servidors corporatius.

Més informació:

LWN: GPL Version 3: Background to Adoption
http://lwn.net/Articles/139297/