dijous, de juny 23, 2005

Arriba el videoblog

Vimeo és un dels primers serveis que permet la creació de weblogs però amb vídeo en comptes de textos escrits.

Era lògic: després dels weblogs en text i dels podcasts, el següent pas era afegir vídeo als continguts publicats a Internet. A més, diversos factors acosten cada cop més aquesta possibilitat per a què estigui a l'abast de tothom.

En primer lloc, les cada dies més ràpides connexions a Internet, tant de baixada com de pujada, la qual cosa ens facilita primer la publicació d'aquesta mena de continguts (el vídeo empra molt d'espai en disc per al seu emmagatzemament) i després la seva visualització. La cada vegada més gran difusió de les càmeres de vídeo digitals, gràcies a la baixada dels seus preus, és l'altre factor important per a poder fruir d'aquesta nova modalitat de publicació online. Ara fins i tot surt més barata una càmera senzilla d'uns pocs megapíxels que una càmera tradicional per a gravar en cinta. I encara que la qualitat sigui inferior, per mostrar el que gravem a Internet és més que suficient.

I finalment, el factor que ens queda és el mitjà on publicar els nostres vídeos. Un bon exemple d'aquests mitjans pot ser Vimeo, un dels primers -si no el primer- videoblogs. Funciona com un weblog normal: primer ens registrem gratuïtament per a donar-nos d'alta com a usuaris del servei. La veritat és que a Vimeo el procés és extremadament ràpid, perquè només se'ns demana nom d'usuari, contrasenya i una adreça vàlida de correu electrònic. A partir d'aquí ja podem "pujar" fitxers de vídeo. El límit d'espai es troba en els 8 megabytes setmanals i en principi el format del vídeo és lliure.

Els internautes poden afegir en el seu lector de feeds RSS l'adreça de Vimeo, perquè en el moment d'entrar un vídeo podem donar-li opcionalment un títol, un petit resum i uns tags per afegir a la plana web generada pel gestor de continguts.

Més informació:

Vimeo : Share Your Video Clips
http://www.vimeo.com/