dimecres, d’abril 13, 2005

ReactOS, un reemplaçament del Windows, però en Open Source

El projecte ReactOS, que va començar fa set anys de forma molt tímida, va prenent cos i fins i tot s'atreveix a "assaltar" la plataforma Xbox.

ReactOS és un sistema operatiu lliure i gratuït que es distribueix sota llicència GPL i l'objectiu del qual és aconseguir la compatibilitat amb les aplicacions i drivers del Windows de Microsoft. Un objectiu difícil, però no impossible.

El projecte va néixer l'any 1998, comptant ja amb els antecedents de FreeWin95, un projecte fallit per a crear un clon de Windows 95. Des de llavors, el desenvolupament de ReactOS ha avançat de forma lenta però continuada, fins al punt que, al contrari del seu antecessor, ReactOS té codi per a mostrar. I no només això, si no que el sistema funciona i pot descarregar-se, ja sigui en versió Live CD o en un disc dur virtual de l'emulador QEMU.

El nivell de compatibilitat és alt per a aplicacions antigues, de Windows NT 4 i 2000, malgrat que desconeixem el nivell de compatibilitat amb programes més moderns. Les captures de pantalla del site de ReactOS ens mostren programes com el joc Quake 2 o el bloc de notes (Notepad) en funcionament.

L'entorn gràfic és molt semblant al del Windows, amb les diferències lògiques en ser una reimplementació alternativa. Per exemple, el gestor de tasques (Task Manager) de ReactOS és idèntic al del Windows.

El projecte compta amb poca difusió mediàtica i, per tant, amb no gaires col·laboradors i usuaris, la qual cosa al seu torn redunda en que el seu desenvolupament avanci lentament. Actualment, l'estat de ReactOS és el de permetre l'execució d'un nombre limitat d'aplicacions en línia de comandes (com el compilador GCC) i en l'entorn gràfic es repetix la mateixa situació, perquè el GDI (Graphics Device Interface) juntament amb altres parts del subsistema gràfic, encara no estan acabades.

En l'apartat de drivers, s'està treballant per a permetre l'ús de controladors de terceres parts, ja que fins ara l'èmfasi s'ha dirigit a fer que funcionessin els controladors de Microsoft, fet que s'ha aconseguit (segons informa la plana web oficial del sistema) en bona part, almenys amb els corresponents als subsistemes més bàsics.

Següent parada: Xbox

A la secció de captures de pantalla de la plana de ReactOS es pot veure una instantània presa amb una càmera de fotos digital, que mostra un carregador d'arrancada d'una videoconsola Xbox que ofereix la possibilitat de carregar ReactOS com a sistema operatiu. El maquinari de la Xbox és semblant al d'un PC, malgrat que difereix en certs aspectes.

De moment, i almenys que sapiguem, per a la Xbox hi ha disponible Windows CE i Linux com a sistemes operatius. ReactOS podria ser una bona aposta per a disposar d'un sistema compatible amb Windows a la nostra videoconsola, però a un cost zero.

També hi ha projectes per a dotar a ReactOS d'un subsistema per a executar aplicacions escrites en Java, i per a usar el seu kernel en una versió open source d'un clònic de l'OS/2 d'IBM.

Més informació:

ReactOS
http://www.reactos.com/