dimecres, de juny 13, 2007

Opium, un nou gestor de Paquets per a GNU/Linux

Nascut dins de Linspire, intenta corregir alguns dels problemes que els seus desenvolupadors han trobat en el sistema de Debian, apt-get.

Quelcom que no ha deixat d'evolucionar al llarg del temps en les distribucions GNU/Linux són els gestors de paquets que faciliten la instal·lació de nous programes. Si al principi aquesta era una tasca que s'havia de fer principalment a mà, examinant les dependències dels programes implicats i instal·lant els paquets corresponents en l'ordre adequat, des de fa temps aquestes tasques són dutes a terme per gestors de paquets més sofisticats cada dia. Noms com apt-get (per a Debian i derivades), YaST (openSUSE/SuSE), AutoPackage i ara Opium intenten guanyar-se la fidelitat dels usuaris a base d'oferir fiabilitat, facilitat i potència.

El que ens ocupa en aquestes línies, el més recent Opium, té com a objectiu intentar solucionar totes les dificultats que es trobin en el moment d'instal·lar un paquet, com per exemple dependències sense resoldre, a més de buscar la millor solució per a l'usuari que pot passar, per exemple, per descarregar el fitxer menys voluminós des d'Internet.

Seguint amb l'exposició d'un dels principals tècnics implicats en el projecte, segons els responsables d'Opium, apt-get pateix d'un problema que fa que a vegades no proporcioni a l'usuari una solució d'instal·lació d'un determinat paquet per la fallada en la resolució de dependències. Amb Opium s'ha buscat que si existeix una solució instal·lable, el programari la trobi.

L'equip de desenvolupament d'Opium afirma haver fet una prova de rendiment comparatiu amb l'apt-get de Debian amb un total de 600 descàrregues de paquets i, de mitjana, Opium ha obtingut un millor rendiment.

Opium fou presentat en la passada ICSE'07, la Conferència Internacional d'Enginyeria del Software, i va néixer com una iniciativa en el marc de Linspire per estendre el seu sistema d'instal·lació de programari CNR a altres distribucions.

Més informació:

Missatge de Chris Tucker donant a conèixer Opium
http://www.linspire.com/linspire_letter.php

PDF amb detalls sobre Opium
http://www.cjtucker.com/opium.pdf