dissabte, d’abril 14, 2007

Microsoft anuncia dues noves formes de desplegar Windows Vista en entorns empresarials

El desplegament i administració centralitzada dels nous sistemes, objectiu de la companyia de Redmond mitjançant la introducció de dues noves arquitectures centralitzades en Windows Vista Enterprise.

En el recentment celebrat Microsoft Management Summit 2007, la companyia de Redmond va donar a conèixer dues noves arquitectures de desplegament de Windows Vista* que permetran a les mitjanes i grans empreses emprar clients lleugers i escriptoris virtuals administrats de forma centralitzada per a la seva feina diària.

Aquests nous productes han estat fruit, segons Microsoft, de les demandes realitzades per grans clients de volum, i es realitzen sobre la base de Windows Vista Enterprise, la versió del sistema operatiu per a mitjanes i grans empreses.

Clients lleugers

Microsoft oferirà aquesta opció a cost zero per als clients de Windows Vista Enterprise, com un canvi a la llicència Software Assurance existent actualment.

Un client lleuger o thin client en anglès** és un ordinador menys potent de l'habitual i que no disposa d'un sistema operatiu funcional amb vista a l'usuari, sinó només d'un carregador que li permet connectar-se a un sistema informàtic central de manera que en realitat estarem treballant de forma remota. De la seva poca necessitat de potència de càlcul tenim el seu maquinari habitualment més restringit.

La companyia de Redmond ja disposava de productes per a terminals lleugers, com Terminal Server o la connexió d'escriptori remot, que seran els emprats per a materialitzar aquesta nova modalitat de llicències.

Centralized Desktops

Les tecnologies de virtualització s'estan imposant cada cop més i no només en els servidors, si no també per als propis escriptoris, en una tendència que s'ha convingut en anomenar "escriptoris virtuals", i que consisteix en emmagatzemar en un servidor centralitzat tots els escriptoris dels treballadors en forma de disc virtual d'un programari de virtualització (principalment VMware i VirtualPC) i connectar-se a ells mitjançant un programa client. D'aquesta manera, es simplifiquen aspectes com la ubiqüitat de les dades, la seva disponibilitat i les còpies de seguretat, a banda de poder recuperar molt més ràpidament l'activitat en cas de fallada tècnica.

La visió de Microsoft pel què fa a la virtualització per a desktops a l'empresa encaixa perfectament amb allò descrit, pel què la companyia de Bill Gates ha creat l'arquitectura Vista Enterprise Centralized Desktops (VECD), que permet emmagatzemar i gestionar de forma centralitzada les màquines desktop dels treballadors des d'un únic servidor, i connectar-se a ells mitjançant programari de virtualització en local. D'aquesta manera aconseguim un efecte semblant al d'usar clients lleugers, doncs també ens podem connectar al nostre lloc de treball des de qualsevol terminal, però permetent tenir capacitat de càlcul en local.

Microsoft recomana l'ús de VECD abans que el de clients lleugers per permetre no només connectar-nos a un ordinador central, si no un ús mixt mitjançant el qual executem certes aplicacions des de l'ordinador local i altres en remot.

El cost d'aquesta solució variarà en funció del nombre i tipologia dels dispositius emprats per connectar-se a l'escriptori remot.

Més informació:

Entrevista realitzada per PressPass (el servei de premsa de Microsoft) a Scott Woodgate, director del Grup de Negocis de Windows, sobre les noves formes de llicència de Windows Vista
http://www.microsoft.com/presspass/features/2007/apr07/04-02WVenterprise.mspx

* Això, bàsicament, es refereix a la instal·lació del sistema operatiu i programari necessari per a la feina diària i la seva posterior gestió i administració.

** Microsoft també els anomena diskless PCs o PC's sense disc en referència a la seva manca de capacitat d'emmagatzematge.