dimecres, de febrer 28, 2007

Disponible primera versió estable de driver lliure per a lectura/escriptura en sistemes de fitxers NTFS

NTFS-3G arriba a la versió 1.0, fet que garanteix la seva estabilitat i fiabilitat. Les versions de desenvolupament prèvies es van incorporar a més de 60 distribucions de GNU/Linux i el driver ha estat passat a altres sistemes operatius com ara Mac OS X, pel què se li preveu un futur brillant.

El sistema de fitxers NTFS fou desenvolupat per Microsoft com a substitut del FAT i el FAT32 per a la seva família de sistemes operatius Windows a partir de la versió NT en endavant i incloent als seus hereus: 2000, XP, 2003 Server i Vista. Existeixen diverses versions d'aquest sistema de fitxers, cadascuna amb millores i lleugeres variacions respecte a les versions anteriors: 1.0, 1.1, 1.2 (NT 3.51 i 4), 3.0 (2000) i 3.1 (XP, 2003 Server i Vista).

Les especificacions del funcionament intern del NTFS són un dels secrets industrials millor guardats de Microsoft, pel què els drivers per a llegir i escriure en un sistema de fitxers d'aquest tipus per part d'un altre sistema operatiu no-Microsoft s'han hagut de fer sempre mitjançant l'ús de l'enginyeria inversa, donant com a resultat fins ara la possibilitat de llegir sense problemes una partició o disc NTFS, però no podent escriure-hi. De fet, la majoria de les distribucions Linux inclouen un driver de lectura que els permet accedir a veure els continguts d'una partició formatada amb NTFS, però no a gravar noves dades en ella ni a modificar-ne les existents.

Aquesta situació està canviant en els darrers mesos, i bona prova d'això és l'anunci del projecte NTFS-3G d'haver arribat a la versió 1.0, una fita que en informàtica significa que aquest programari és prou estable, segur i funcional com per a usar-lo de forma regular, malgrat que degut a què ha estat realitzat mitjançant l'ús d'enginyeria inversa, m'atreviria a suggerir que el seu ús es realitzi també amb cautela davant possibles pèrdues de dades.

El driver NTFS-3G és open source i proporciona suport complet per a lectura i escriptura en sistemes de fitxers NTFS fins a la versió 3.1, podent treballar amb els sistemes operatius Windows XP, Server 2003 i Vista en les seves diferents edicions. Permet la majoria de les operacions definides en un sistema de fitxers per l'estàndard POSIX amb l'excepció de la gestió dels permisos d'usuari.

Algunes de les distribucions de GNU/Linux que inclouen o permeten descarregar i instal·lar de forma fàcil el driver NTFS-3G són Debian, Fedora, Gentoo, GParted, Knoppix, Mandriva, openSUSE, Ubuntu o Red Hat entre d'altres.

Però la vida de NTFS-3G s'allarga més enllà de Linux, doncs aquest programari ha estat portat també a altres sistemes operatius com Mac OS X, FreeBSD, BeOS i Haiku.

El procés d'instal·lació es realitza d'una forma molt simple, mitjançant la descàrrega del fitxer que conté el driver i la realització d'un "make install". Per al seu ús, només haurem de muntar la unitat formatada amb NTFS indicant-li a la comanda mount que ha d'usar el nostre nou driver mitjançant el modificador -t ntfs-3g . Aquest modificador indica el tipus del sistema de fitxers que serà muntat.

Un exemple d'aquest ús seria:

$ mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows

En el lloc web del projecte disposem d'un apartat que explica els tests de qualitat que ha passat el codi del driver, sempre d'interessant lectura per a l'ús d'un programari que ha estat desenvolupat mitjançant enginyeria inversa.

Més informació:

NTFS-3G Read/Write Driver Home
http://www.ntfs-3g.org/