dilluns, de maig 29, 2006

Novell vol canviar la forma de treball dels drivers en Linux

La multinacional nord-americana pretén fomentar el desenvolupament de drivers de dispositius de maquinari per a Linux simplificant el seu ús amb vista a l'usuari, el que significa oblidar recompilacions i allunyar els drivers del kernel.

El món dels drivers en Linux mai ha estat fàcil per a l'usuari final. La seva vinculació al kernel, havent de recompilar aquest molts cops per a executar un driver determinat, i la seva instal·lació més o menys manual, han posat el seu ús lluny de l'abast de l'usuari final, per la qual cosa aquest moltes vegades al provar Linux aplica la filosofia de "si tot funciona bé des del principi, em quedo amb Linux, i si no, m'oblido de remenar el sistema", provocant que si una webcam o els botons extra d'un teclat sense fils no funcionen correctament, no empra Linux. Aquest problema no és nou, i s'ha intentat resoldre simplificant l 'ús de drivers en Linux, malgrat que continua essent força complicat per als usuaris.

Un altre problema és que moltes vegades els drivers proporcionats per terceres parts (fabricants de programari o de maquinari) només funcionen amb una versió determinada del kernel, per la qual cosa en ser alliberada una nova versió del nucli del sistema, podem trobar-nos en la tessitura de no poder-la instal·lar o bé de permetre que determinat maquinari deixi de funcionar amb el nostre nou kernel.

Són problemes que els usuaris avançats i administradors de sistemes poden resoldre, en alguns casos de forma ràpida, però que per a l'usuari final representen un gran escull que a vegades els dissuadeix d'usar el sistema del pingüí.

La solució proposada per Novell (de la qual de moment se'n desconeixen els detalls tècnics essencials) passaria per independitzar al driver d'una versió concreta del nucli, oferint als desenvolupadors un cicle de vida que no dependria d'una versió específica d'aquest element, que pot ser molt canviant en un sistema Linux. Així, el driver i les seves actualitzacions serien independents de les actualitzacions del kernel, podent manipular ambdós elements per separat.

Novell continua recomanant que el desenvolupament dels drivers es realitzi a través de kernel.org, el lloc que allotja el desenvolupament del kernel i tot allò relacionat, agrupant una gran comunitat de desenvolupadors independents i aportacions d'empreses. Malgrat tot, i per a aquells drivers que no siguin acceptats en el kernel de Linux o bé que necessitin una altra mena de tractament, disponibilitza el seu sistema Partner Linux Driver Process.

Més informació:

Partner Linux Driver Process
http://developer.novell.com/wiki/index.php/Category:Partner_Linux_Driver_Process