dimecres, de maig 10, 2006

Desenvolupat plug-in que permet al Microsoft Office obrir documents en format OpenDocument

La Fundació OpenDocument ha desenvolupat un plug-in que permet a la suite Office de Microsoft tractar el format OpenDocument com a natiu i, per tant, obrir i desar documents en aquest format.

El treball en aquest plug-in s'ha anat desenvolupant durant els darrers mesos, encara que només s'ha donat a conèixer després d'un requeriment públic de la Information Technology Division del govern de l'estat nord-americà de Massachusetts, que ha "obligat" a la OpenDocument Foundation a respondre conforme disposaven de l'esmentat plug-in, malgrat que en fase de proves. De moment, cap versió ha estat alliberada al públic en general, tot i que sembla que més endavant podrem disposar d'aquesta eina.

El plug-in funciona amb totes les versions d'Office a partir de la 97, i permet tractar el format ODF (OpenDocument Format) com a un format natiu d'Office (igual al .DOC, .XLS o .RTF entre d'altres), podent no només llegir arxius en el format esmentat com els procedents d'altres suites ofimàtiques com per exemple OpenOffice o KOffice, si no també desar els nostres arxius en format ODF, fet que simplifica en gran mesura el traspàs d'informació en ambients de treball en els quals coexisteixen sistemes operatius diferents amb les seves corresponents suites ofimàtiques.

El format ODF ha estat creat per la fundació OASIS com a un format lliure i universal de fitxers editables de processament de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades. Basat en XML, es pot usar lliurement en qualsevol programari ofimàtic, i de fet -i com ja he esmentat abans- ja s'empra en les grans suites ofimàtiques lliures, facilitant l'intercanvi d'informació entre elles.

Reacció de Microsoft?

La companyia de Bill Gates s'ha mostrat ambigua davant l'aparició de l'ODF, afirmant que aquest format no compleix amb les seves expectatives ni les dels seus clients i que, per tant, no l'usaria com a format per defecte per a la seva suite ofimàtica, però tampoc ha negat la possibilitat de desenvolupaments per terceres parts que facilitin treballar amb ell mitjançant l'Office. Fa uns mesos fins i tot es va arribar a rumorejar que Microsoft adoptaria ODF a l'Office, tot i que mantenint els seus formats propietaris com els formats per defecte per a desar els documents. Desmentida aquesta notícia, sembla que el plug-in del qual estem parlant serà una de les solucions externes que permetin compatibilitzar Office amb ODF, i que no hi haurà una solució oficial proporcionada per Microsoft.

Tot i això, i sabent que el plug-in de la Fundació OpenDocument funciona amb les versions existents d'Office, i coneixent la forma com Microsoft talla a la competència, ens podem preguntar ràpidament si la companyia de Redmond introduirà a la propera versió del seu paquet ofimàtic (la 12) algun codi per a impedir o dificultar el maneig del format ODF.

Sembla que el projecte de la OpenDocument Foundation no era l'únic destinat a facilitar el maneig de fitxers ODF a l'Office, però si el primer del qual s'en tenen notícias públiques d'alguna cosa que ja funciona.

Més informació:

The OpenDocumento Foundation
http://opendocument.us/

Massachusetts Information Technology Division
http://www.mass.gov/?pageID=itdhomepage&L=1&L0=Home&sid=Aitd

Linux-Watch: Coming soon: ODF for MS Office
http://www.linux-watch.com/news/NS5139606687.html